Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Bacheloreindwerkstuk Griekse en Latijnse taal en cultuur

Course
2013-2014

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Alle studenten dienen ter afronding van hun bacheloropleiding een eindwerkstuk te schrijven. Dit eindwerkstuk heeft een studielast van 10 EC (maximaal 8.500 woorden inclusief noten, bibliografie en bijlagen).

Onderwerp
Het eindwerkstuk is in principe gewijd aan belangrijke teksten of thema’s, zoals die in het bacheloronderwijs, bijvoorbeeld bij een werkcollege in het derde jaar, centraal hebben gestaan. Probeer zoveel mogelijk aan te sluiten bij een werkcollege of blokcollege dat je gevolgd hebt, en bewaar zeer ambitieuze onderwerpen zoveel mogelijk voor de masteropleiding.
De afstudeerrichtingen zijn:

 • Grieks

 • Latijn

 • Oude Geschiedenis (altijd in combinatie met Grieks en/ of Latijn)

 • Antieke Wijsbegeerte (altijd in combinatie met Grieks en/ of Latijn)
  Indien het eindwerkstuk van cultuurhistorisch aard is, dien je in je eindwerkstuk Griekse en/of Latijnse teksten op zodanige wijze te integreren dat daaruit je competentie in het omgaan met primaire schriftelijke bronnen blijkt. In dit geval zal een docent van de sectie Grieks of Latijn als tweede lezer optreden.

Begeleider
Neem in een vroeg stadium contact op met je beoogd begeleider om afspraken te maken over je onderwerp en planning. Doe dat ook als je nog niet precies weet wat je onderwerp gaat worden.

Scriptieseminar
Studenten die in semester 2 hun bacheloreindwerkstuk schrijven, zijn verplicht om deel te nemen aan het scriptieseminar. Dit seminar vindt gedurende het tweede semester een aantal keer plaats. Zie ook het rooster GLTC.

Planning
Houd rekening met de deadlines die gelden voor het afstuderen. Zorg dat je duidelijk met je begeleider hebt afgesproken wanneer je de definitieve versie van je werkstuk inlevert om op tijd een eindcijfer te krijgen. Denk er daarbij aan dat er in principe géén begeleiding plaatsvindt in de zomermaanden (1 juli- half augustus). Studenten die in semester 2 het bacheloreindwerkstuk schrijven, leveren daarom de definitieve versie in voor 29 juni.

Indien dat niet mogelijk is, neemt de student hierover voor deze datum contact op met hun begeleider en heeft de student ten minste een hoofdstuk en uitgewerkte opzet met de begeleider besproken. Het is aan de docent om uit te maken of de student reeds zover met zijn/haar scriptie gevorderd is dat hij/zij in staat mag worden geacht deze op eigen kracht in de zomermaanden te voltooien. Uiterlijke inleverdatum is dan 15 augustus. Werkstukken die in de zomer zonder begeleiding geschreven zijn, zullen niet meer in behandeling worden genomen.
Voor werkstukken geschreven in semester 1 geldt als uiterste deadline 15 januari.

Leerdoelen

 • Het uitwerken van een semi-complexe onderzoeksvraag met behulp van de inmiddels verworven vaardigheden, methoden en technieken;

 • Het schrijven van een schriftelijk verslag van die onderzoeksvraag van max. 8.500 woorden, inclusief noten, bibliografie en bijlagen;

 • In het “leerlijnen-overzicht” kun je vinden welke academische vaardigheden je bij dit vak oefent, en hoe deze bijdragen tot het bereiken van de eindtermen van de opleiding.

Onderwijsvorm

Zelfstudie

Toetsing

Schriftelijk werkstuk. Vermeld op de omslag of titelblad van het bacheloreindwerkstuk in ieder geval:

 • Bacheloreindwerkstuk Griekse en Latijnse taal en cultuur

 • Universiteit Leiden, Faculteit der Geesteswetenschappen

 • Volledige titel

 • Naam en studentnummer

 • Contactgegevens

 • Naam begeleider(s) en tweede lezer

 • Datum

Literatuur

In overleg met de begeleider

Contact

Dr. T.A. van Berkel (scriptieseminar)

Opmerkingen