Prospectus

nl en

Paleografie van de Griekse papyri 2

Course
2013-2014

Toegangseisen

Toegankelijk voor studenten Griekse en Latijnse taal en cultuur en geïnteresseerden uit andere opleidingen met kennis van het Grieks die de cursussen Inleiding Griekse Papyrologie en Paleografie van de Griekse papyri 1 gevolgd hebben.

Beschrijving

Studenten ontcijferen in gedeeltelijke samenwerking teksten van originele ongepubliceerde papyri uit de collectie van het Papyrologisch Instituut en wordt onderwezen in het uitgave-klaar maken van een Griekse papyrus.

Leerdoelen

  • De student kan zelfstandig Griekse papyri ontcijferen van foto of origineel, onder gebruikmaking van het apparaat papyrologie;

  • De student kan handschriften bij benadering dateren;

  • De student kan de ontcijferde tekst presenteren volgens de regels van de papyrologische editietechniek.

Rooster

Zie roosters Griekse en Latijnse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Beoordeling van participatie (40%; er geldt een aanwezigheidsplicht), presentatie van de ‘eigen’ teksten (30%) en van tijdig ingeleverde papers (30%; uiterste inleverdatum voor de laatste paper is 17 juni 2013): resultaat geen cijfer, maar ‘gevolgd’ of ‘onvoldoende’.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, specificatie huiswerk en opdrachten, verspreiding hand-outs en links naar papyrologische websites (met bijv. foto’s van behandelde teksten) die tijdens de colleges ter sprake zijn gekomen.

Literatuur

Opgave door docent

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Mw. Dr. F.A.J. Hoogendijk
Tel. 071-5272906

Opmerkingen

Tijdens de colleges worden originele Griekse papyri ontcijferd; er wordt een schriftelijke ‘editie’ van de test(en) als paper ingediend.