Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Capita Selecta Decorative Arts and Industrial Design 500-present

Course
2013-2014

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

De serie van dertien hoorcolleges geeft exemplarisch een chronologische behandeling van diverse vormen van design en wooncultuur vanaf 500 tot heden: interieurvormgeving, edelsmeedkunst, textielkunst, keramische kunst en dagelijkse gebruiksvoorwerpen, zowel ambachtelijk als industrieel vervaardigd. Er wordt aandacht besteed aan de vormgeving van objecten, hun rituele en/of praktische functie, technische aspecten, kunstenaars en ambachtslieden, producenten, en aan opdrachtgevers en consumenten. De West Europese vormgeving is het uitgangspunt, maar invloed van niet-westerse producten en technieken komt eveneens aan de orde.

Leerdoelen

 • Basiskennis over belangrijke ontwikkelingen in de geschiedenis van Design en wooncultuur in het Westen, vanaf circa 500 tot heden.

 • Basiskennis omtrent afzonderlijke objecten op het gebied van Westerse Design en wooncultuur en inzicht in hun historische en culturele contexten.

 • Basiskennis over het belang van culturen buiten Europa, met name China en Japan, voor ontwikkelingen in de westerse design en wooncultuur vanaf 500-heden.

 • Inzicht in visuele aspecten van Design en wooncultuur vanaf 500 tot heden.

 • Inzicht in theoretische aspecten van onderzoek naar Design en wooncultuur.

 • Schriftelijke en visuele bronnen voor onderzoek naar Design en wooncultuur kunnen gebruiken.

Rooster

 • Vrijdag 13-15 uur (concept)

Maar let op! Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Practicumbijeenkomst

 • Museumbezoek

 • Zelfstandige literatuurstudie

(Verzuim bij de practicumbijeenkomst en het museumbezoek is niet toegestaan.)

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 ects (140 uur)

28 uur: Deelname colleges (2 uur p.w. x 14 weken)
28 uur: Voorbereiding colleges
40 uur: Bestuderen verplichte literatuur bij de hoorcolleges (boek (168 pp) + reader (115 pp) = 283 pp à 7 pagina’s per uur)
15 uur: Bestuderen beeldmateriaal bij de colleges
25 uur: Voorbereiding toetsen
04 uur: Toetsing
—-
140 uur

Toetsing

 • Deeltoets 1 (50%): schriftelijk tentamen over colleges 1-7 met open en gesloten vragen

 • Deeltoets 1 (50%) schriftelijke eindtoets over colleges 8-13 met open en gesloten vragen

Compensatie: Een onvoldoende voor een van de cijfers kan compenseren met het andere cijfer voor een gemiddelde van minimaal 6.0 (afronding op één decimaal achter de komma).
Herkansing: er is één herkansings-mogelijkheid per onvoldoende deeltoets.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor beeldmateriaal bij de colleges en voorbeeldtentamen.

Literatuur

 • Cursusreader (115 pp.) (online te bestellen via: Readeronline)

 • Beeldmateriaal op Backboard

 • Cursusboek: John Heskett, Design. A very short introduction, Oxford: Oxford University Press, 2005 (168 pp.)

Te bestuderen literatuur wordt aangegeven bij de colleges.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte/
Aanmelden voor Contractonderwijs via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Mw Dr. M.H. (Marjan) Groot

Opmerkingen

INDELING COLLEGES: 13 hoorcolleges, 1 practicumles, 2 toetsen

Literatuur bij de colleges:
Teksten in de reader en het boek van John Heskett, Design. A Very Short Introduction, Oxford: Oxford University Press, 2005. Dit boek dient voor aanvang van de colleges te worden aangeschaft.

College 1: Design: concepten, objecten, geschiedenissen
Literatuur Heskett hoofdstuk 1: ‘What is design?’, en hoofdstuk 2 ‘The historical evolution of design’.

College 2: Kerkelijke edelsmeedkunst in de middeleeuwen
Literatuur: uit de reader de Collegesamenvatting en Technieken 1: Edelsmeedkunst goud en zilver

College 3: Wooncultuur in de middeleeuwen ten noorden van de Alpen
Literatuur: uit de reader de Collegesamenvatting

College 4: Wandtapijten in het interieur
Literatuur: uit de reader de Collegesamenvatting en Technieken 4: Textiel

College 5: Profane edelsmeedkunst 16de eeuw, kwabornament 17de eeuw
Literatuur: uit de reader de Collegesamenvatting
Pm: Museumles beeldbeschrijving Design

College 6: Franse hofstijlen als voorbeeld voor Europa in de 17de eeuw
Pm: Practicum Prentenkabinet UB Ornamentprenten in drie groepen
Literatuur: uit de reader de Collegesamenvatting en Technieken 3: Houtbewerking

College 7: Het Verre Oosten als voorbeeld
Literatuur: uit de reader de Collegesamenvatting en Technieken 2: Keramiek

TOETS 1: Literatuur: collegeteksten en beeld in reader; practicumcollege ornament; readerteksten over technieken en ornament.

College 8: Franse hofstijlen als voorbeeld voor Europa in de 18de eeuw
Literatuur: Heskett; uit de reader de Collegesamenvatting

College 9: Het overwicht van een burgerlijke vormgeving
Literatuur: Heskett; uit de reader de Collegesamenvatting

College 10: De herijking van het kunstambacht
Literatuur: Heskett; uit de reader de Collegesamenvatting

College 11: Ambachtelijke luxe en industriële zakelijkheid
Literatuur: Heskett; uit de reader de Collegesamenvatting

College 12: Vormgeving als lifestyle, ironie, rebellie en nostalgie
Literatuur: uit de reader de Collegesamenvatting

College 13: Design, techniek en wetenschap: actuele issues
Literatuur: uit de reader de Collegesamenvatting

TOETS 2: Literatuur: collegeteksten en beeld in reader; aangegeven hoofdstukken uit Heskett.