Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Populair Wetenschappelijk Schrijven

Course
2013-2014

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Coördinator: M.J.D. Hooykaas MSc.
Email: m.j.d.hooykaas@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

Er worden presentaties verzorgd over de verschillende manieren waarop wetenschappelijk onderzoek kan worden gepopulariseerd. Wat houdt populair wetenschappelijk schrijven in? Hoe vermijd je vaktermen en schrijf je een aantrekkelijk, boeiend verhaal? Welke schrijftechnieken en verhaaltechnieken kan je bij het schrijven van een populair wetenschappelijk stuk gebruiken? Op grond van de presentaties worden opdrachten verstrekt die moeten worden ingeleverd. Zo moet er een populair wetenschappelijk verhaal worden geschreven. De opdrachten worden kritisch beoordeeld en van commentaar voorzien.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Vergroten en verbreden van de belangstelling voor biologische kennis en het inzicht in mogelijke toepassingen daarvan. Kritisch leren lezen. Vaardigheid krijgen in schriftelijk formuleren voor een breed publiek.

Eindtermen:
Studenten hebben geleerd om een populair wetenschappelijk stuk te schrijven dat kan worden gepubliceerd.

Rooster

Zie rooster BLOK 3, er zijn een aantal trainingsdagen waarbij aanwezigheid verplicht is. Tijdens de trainingsdagen wordt het project ingeleid en wordt onderwijs aangeboden over “Populair Wetenschappelijk Schrijven”. Daarna is er veel zelfwerkzaamheid waarbij een populair wetenschappelijk stuk moet worden geschreven.

Onderwijsvorm

Colleges, werkgroepen, vervolgens zelfwerkzaamheid.

Toetsing

Populair wetenschappelijk stuk. Een voorwaarde voor het behalen van een cijfer is aanwezigheid bij de verplichte onderdelen.

Blackboard

Alle noodzakelijke informatie wordt via Blackboard verstrekt.

Literatuur

n.v.t.

Aanmelden

Via Usis en enrollen in Blackboard

Opmerkingen

Het beste essay wordt mogelijk gepubliceerd in Origin, het magazine van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden.