Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Modelleren en Simulatie (TUD)

Course
2013-2014

Het practicum bestaat uit 2 onderdelen van ieder 3 EC. Het eerste deel wordt in het derde kwartaal uitgevoerd en betreft het opstellen van een simulatie model voor een complex stochastisch probleem. Het tweede deel van het practicum wordt in het vierde kwartaal uitgevoerd en concentreert zich op het modelleren van een mathematisch fysisch probleem.

Werkvorm
Practicum, Project
Voorkennis
Analyse 1,2,3, Kansrekening en Statistiek 1,2, Lineaire Algebra 1,2
Tentamen
Verslag over de opdracht(en)
Vakcode TUD
TW2050
Literatuur
Wordt tijdens de cursus uitgereikt

Links
Blackboard TUD
gedetailleerdere vakbeschrijving