Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Orientatie op onderwijs

Course
2013-2014

Deze cursus is een oriëntatie op de mastertrack Educatie en valt samen met de eerste vier weken van de educatieve minor en is voltijds. Studenten die niet de hele minor willen volgen kunnen deze oriëntatiecursus doen om zo een beter beeld te krijgen van hun mogelijkheden in het onderwijs. Een stage in het onderwijs maakt deel uit van deze oriëntatie. Wiskundestudenten doen naast de cursus in overleg met de vakdidacticus wiskunde een zelfstandige opdracht waardoor voor hen het vak Oriëntatie op Onderwijs (OOO) op 6 EC uitkomt.
Deze oriëntatie op de mastertrack Educatie wordt gemeenschappelijk voor de bètavakken gegeven en vindt tweemaal per jaar plaats. De opbouw van de cursusweken is als volgt: gedurende de eerste week voltijds op de universiteit, daarna ‘s maandags de gehele dag op de universteit en dinsdag t/m vrijdag schoolbezoeken en opdrachten.

Het doel is een oriëntatie op educatie, zodanig dat studenten een beargumenteerde keuze kunnen maken om de mastertrack Educatie wel of niet te kiezen. Studenten worden in de colleges voorbereid op een korte praktijkstage op een school voor voortgezet onderwijs. Tijdens de stage op school (2.5 EC) voeren zij een aantal opdrachten uit, volgen lessen en geven zij een klein aantal (2 – 5) lessen zelfstandig.

Toetsing en verslag
Voorbereiding op, en actieve deelname tijdens colleges is verplicht. De oriëntatie wordt afgesloten met een verslag waarin de student reflecteert op zijn/haar ervaringen en de gemaakte opdrachten inlevert. Zie aanwijzingen in de studietaak.
Periode
september 2013, zie voor meer details het rooster. Deelnemers kunnen of deelnemen aan het minor blok-programma of het minor lint-programma.