Prospectus

nl en

Cinema, Avant-garde, (post)modernism (Movements 2)

Course
2013-2014

Toegangseisen

-

Beschrijving

In dit college, het tweede in de reeks van stromingen-colleges binnen Film- en Literatuurwetenschap (track Film), bespreken we de relaties tussen cinema, de avantgardes van de vroege cinema en het (post)modernisme. We zullen daarbij allereerst kijken naar de relatie tussen cinema, moderniteit en de (non-)narratieve avantgardes (zoals het futurisme, de Russische montage school, dada en het surrealisme). Op welke manieren hebben filmmakers geprobeerd om typisch moderne verschijnselen zoals de opkomst van de metropool en de massa, de technologische reproduceerbaarheid van beeld en geluid, de veranderende ervaring van snelheid, etv.. weer te geven en te becommentariëren? En welke rol werd daarin aan cinema als modern technologisch verschijnsel toegedicht?
Vervolgens zal de relatie tussen film en de internationale (artistieke en literaire) avant gardes aan de orde komen. Is het mogelijk om te spreken van een “modernistische cinema,” zoals we het ook hebben over “modernistische literatuur”? Wat zijn de kenmerken van een dergelijke “modernistische film”? Aan de hand van verschillende new waves binnen de (Europese arthouse) cinema zullen we stil staan bij fenomenen en begrippen als auteurschap, (kritische) reflexiviteit en politiek modernisme.
Tenslotte concentreren we ons op de relatie tussen cinema en het postmodernisme, waarbij we in zullen gaan op concepten en fenomenen als pastiche en simulatie, intertextualiteit en het hergebruik van genre-elementen en het verschijnsel van narratieve complexiteit aan de hand van meer hedendaagse voorbeelden.

Leerdoelen

Bij afronding van deze cursus heeft de student

 • heeft de student voldoende inzicht in en kennis van de rol van en relaties tussen cinema, de (narratieve en non-narratieve) avantgardes, en het (post)modernisme in in de filmgeschiedenisen in de theorieën hierover;

 • heeft de student voldoende inzicht in en kennis van de relatie van deze stromingen met hun historische context, in het bijzonder de relatie ten opzichte van het sociaal-culturele fenomeen van de moderniteit;

 • kan de student verschillende (film-)theoretische opvattingen die over deze stromingen bestaan herkennen, begrijpen en parafraseren;

 • kan de student stijlkenmerken, vertelprocédé‘s, en typerende cinematografische technieken van avantgarde, modernisme en postmodernisme herkennen, benoemen en interpreteren.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Responsiecollege

Toetsing

Vier gestuurde schrijfopdrachten (weging ieder 25%).
Het eindcijfer voor het onderdeel is het gewogen gemiddelde van de vier schrijfopdrachten, waarvan minimaal drie van de vier onderdelen met een voldoende beoordeeld moeten zijn.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, het ter beschikking stellen van literatuur en/of ander studiemateriaal, voor safe-assign, en waar van toepassing voor wekelijkse lees- en schrijfopdrachten, discussiefora, peerfeedback, en het stellen van tussentijdse vragen aan docent en/of medestudenten.

Literatuur

Artikelen via Blackboard.

Films (onder voorbehoud):

 • Metropolis (Lang, 1927)

 • Man met de Camera (Vertov, 1929)

 • Rhythmus 21 (Richter, 1921-1924, 3’30”)

 • Symphonie Diagonale (Eggeling, 1921-1924, 7’)

 • Le Retour à la Raison (Man Ray, 1923, 2’)

 • Entr’acte (Clair & Picabia, 1924, 20’)

 • Ballet Mécanique (Léger, Murphy, 1924, 14’)

 • Ein Lichtspiel: Schwarz Weiss Grau (Moholy Nagy, 1930)

 • Emak Bakia (Man Ray, 1926, 17’)

 • Vormittagspuk (Richter, 1927, 6’)

 • Un Chien Andalou (Buñuel, 1929, 16’)

 • Rashomon (Kurosawa, 1950)

 • Pierrot le Fou (Godard, 1965)

 • l’Avventura (Antonioni, 1960)

 • Persona (Bergman, 1966)

 • Deutschland im Herbst (Kluge, Fassbinder, e.a., 1977)

 • Bladerunner (Scott, 1982)

 • Europa (Von Trier, 1991)

 • Cosmopolis (Cronenberg, 2012)

Raadpleeg de studiehandleiding op Blackboard voor het meest up-to-date programma.

Aanmelden

Via uSis.

Informatie en inschrijving voor keuzevakken kun je hier.

Studeer je aan een andere universiteit en wil je inschrijven voor keuzevakken bij Film- en Literatuurwetenschap te Leiden, dan kun je dat doen met behulp van het Formulier Gaststudent. Niet-Leidse studenten kunnen meer informatie over keuzevakken inwinnen bij het Studiepunt.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

A la Carte
Contractonderwijs

Contact

Dhr. dr. Y. Horsman of mw. dr. P. Hesselberth

Opmerkingen

Voor meer informatie, zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap.