Prospectus

nl en

Isotope archaeology

Course
2013-2014

Aanwezigheid verplicht

Nee.

Toelatingseis

Archeologische methoden en technieken 2 behaald.

Beschrijving

Archeologisch botmateriaal bevat informatie over het dieet van het betreffende organisme, zowel mens als dier. Met behulp van isotopen van koolstof en stikstof in botcollageen kunnen we uitspraken doen over diverse aspecten van het (paleo)dieet. Het radioactieve isotoop 14C wordt gebruikt voor dateringen. Maar het geeft ook, samen met de stabiele isotopen 13C en 15N, informatie over het dieet. In dit college wordt het gebruik van deze isotopen uitgelegd. Tevens wordt een excursie van een dag naar het Centrum voor Isotopen Onderzoek in Groningen georganiseerd.

Leerdoelen

  • Het verkrijgen van kennis over en toepassingen van isotopenonderzoek, toegespitst op archeologisch materiaal (voor welk archeologisch onderzoek kunnen isotopen gebruikt worden, welke uitspraken kunnen we met behulp van isotopenonderzoek doen over aspecten van het (paleo)dieet, etc);

  • Verkrijgen van begrip van de (on)mogelijkheden van dit onderzoek aan bot;

  • Integratie van deze kennis in breder verband zoals klimaat en ecologie.

Ects verdeling

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

  • 4×3 uur hoorcollege;

  • 280 pagina’s literatuur;

  • 6 uur excursie.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 3 rooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen met open vragen.

Toetsvorm deadline

Alle toetsvorm deadlines (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

Artikelen worden ter beschikking gesteld.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contractonderwijs: alle informatie (kosten, inschrijven, toelatingseisen, etc.) over het volgen van deze collegereeks in het kader van Contractonderwijs staat op de Contractonderwijs Archeologie webpagina.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met prof. dr. ir. J. van der Plicht.