Prospectus

nl en

Strategisch Management

Course
2013-2014

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de master Management van de Publieke Sector

Beschrijving

Strategieontwikkeling en strategisch gedrag van organisaties is van steeds groter belang in de publieke sector. Strategisch management heeft daarbij als bedoeling om op een gerichte manier sturing te geven aan de interne en externe activiteiten van organisaties, en om de omgeving van deze organisaties te beïnvloeden. Het einddoel daarbij is om het legitiem functioneren van de organisatie te waarborgen.
In de verschillende sessies worden eerst de concepten strategische planning en strategisch management geanalyseerd aan de hand van het model van Bryson. Daarbij wordt ook aandacht gegeven aan de toepasbaarheid van vaak aan de bedrijfskunde ontleende modellen. Er wordt op basis van theorievorming ingezoomd op het strategisch managementproces, het gedrag van publieke managers en de praktijk in het openbaar bestuur. Daarbij wordt tenslotte tevens de recente ontwikkelingen rond netwerken in de publieke sector besproken.
Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek en enkele cases uit de praktijk wordt van de deelnemers verwacht de inzichten in de praktijk toe te passen.

Leerdoelen

  1. De studenten leren de theorieën achter strategisch management kennen
  2. De studenten worden zich bewust van de verschillen tussen de publieke en de private sector rond strategisch management
  3. De studenten leren de aangebrachte theorieën toepassen op een case
  4. De studenten ontwikkelen academische vaardigheden rond sociaalwetenschappelijk onderzoek

Rooster

Het (voorlopig) rooster staat op de eerste pagina van de e-Gids.

Onderwijsvorm

Hoorcollege en inloopspreekuur ten behoeve van zelfstandig onderzoek door de studenten

Toetsing

  1. Presentatie naar aanleiding van zelfstandig onderzoek rond strategisch management (25%)
  2. Eindpaper gebaseerd op zelfstandig onderzoek rond strategisch management (75%)

Herkansing is mogelijk wanneer de eindscore 3 of hoger is en minder dan 6. Herkansingen zijn tevens enkel mogelijk voor de onderdelen waar de deelscore minder is dan 6. De herkansing bestaat uit het opnieuw presenteren van het onderzoek en/of het herschrijven van de eindpaper.

Blackboard

Docent maakt gebruik van Blackboard.

Literatuur

  • J.M. Bryson, Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations, San Francisco, nieuwste druk.

  • Aanvullende literatuur wordt doorgegeven via Blackboard

Aanmelden

Via USIS

Contact

Dr. Joery Matthys

Opmerkingen

-