Prospectus

nl en

Human Resource Management

Course
2013-2014

Toegangseis

Alleen toegankelijk voor studenten van Management van de Publieke Sector

Beschrijving

Mensen zijn een belangrijke resource voor organisatie, dit maakt Human Resource Management tot een belangrijk onderdeel van het managen van een organisatie. In dit seminar wordt Human Resource Management benaderd vanuit zowel een wetenschappelijke als professionele invalshoek.

In dit vak zal de nadruk leggen op HRM in de publieke sector. Er zal aandacht worden besteed aan de verschillende eisen die de publieke en private sector aan het HRM van organisaties stellen. Verder wordt er ingegaan op de integratie van strategie en HRM binnen organisaties, evenals de inhoudelijke componenten van het HR-beleid zoals werving en selectie, socialisatie, motivatie e.d. Eveneens wordt ingegaan op de uitdagingen voor HR-afdelingen, zoals de vergrijzing of de noodzaak tot bezuinigen vanwege de financiële crisis.

Leerdoelen

  • aangeven hoe het personeelsbeleid door de jaren heen veranderd is, en wat verschillende benaderingen van personeelsbeleid zijn .

  • beredeneren wanneer verschillende manieren van socialiseren kunnen worden toegepast.

  • aangeven hoe HRM, via aandacht voor werving en selectie, competentiemanagement, diversiteitsbeleid e.d., kan bijdragen aan het verbeteren van de prestaties.

  • aangeven hoe motivatie, arbeidstevredenheid, employability van medewerkers kan worden bevorderd.

  • aangeven hoe de verschillen in de publieke en private sector het HR-beleid beïnvloeden.

  • Wetenschappelijk onderzoek op het gebied van HRM kritisch beoordelen.

  • Een analyse maken op het gebied van HR-vraagstukken, en tot aanbevelingen komen op basis hiervan.

Rooster

Het (voorlopig) rooster staat op de eerste pagina van de e-Gids.

Onderwijsvorm

7 seminars 2 uur

Toetsing

30% Eindopdracht
70% Tentamen

Blackboard

Tijdens dit vak wordt er gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

  • Steijn, B. & Groeneveld, S. (red.) 2009. Strategisch HRM in de publieke sector, Assen: Van Gorcum.

  • Diverse artikelen

Aanmelden

Inschrijven via Usis.

Contact

D.D. van Kleef MSC
Schouwburgstraat 2 Kamer 3A-01
d.d.van.kleef@cdh.leidenuniv.nl

Opmerkingen

In de vakbeschrijving op Blackboard komt een gedetailleerd overzicht hoorcolleges te staan.