Prospectus

nl en

Publieke Waarden

Course
2013-2014

Toegangseisen

Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten van de master Management van de Publieke Sector

Beschrijving

Wat is er ‘publiek’ aan de publieke sector? Is ‘efficiency’ een kernwaarde als je voor de overheid werkt? Bestaat het ‘algemeen belang’ wel? Kan het ‘openbaar bestuur’ beschreven worden op een waardevrije manier? Is ‘integriteit’ een speciale waarde voor de publieke sector? Of ‘klantgerichtheid’? Zulke vragen betreffen het wezen van de publieke sfeer en ze zijn gerelateerd aan normatieve ideeën. Aan de ene kant is aandacht voor waarden zo oud als het vakgebied zelf. Aan de andere kant neemt de wetenschappelijke en maatschappelijke aandacht voor het thema momenteel een hoge vlucht. Politici, ambtenaren en onderzoekers debatteren over vraagstukken van ethiek en waarden, zowel in beleid als in management. Er is een toenemend bewustzijn dat de begrippen die we gebruiken om het openbaar bestuur te beschrijven en bediscussieren waardengeladen zijn.
Dit vak concentreert zich op normatieve grondslagen vanuit een breed perspectief: welke waarden staan centraal in de publieke sector, in het openbaar bestuur en in de bestuurskunde? Het vak biedt een brede en verdiepende inleiding in kernvragen over (publieke) waarden in ons denken over de bestuur en overheid, met aandacht voor recente ontwikkelingen en debatten.

Leerdoelen

We richten ons op de volgende twee ‘eindtermen’ van het MSc-programma:
a. Orientatie op de inhoud en grondslagen van verschillende delen van de bestuurskunde
b. Academische vaardigheden
Specifieker heeft dit vak tot doel om studenten te voorzien van:
1. Kennis van het waardengeladen karakter van het openbaar bestuur en de bestuurskunde.
2. Een overzicht van klassiek en hedendaags onderzoek naar (publieke) waarden in de bestuurskundige theorie.
3. Inzicht in de aard en vooral de diversiteit en/of eenheid van (publieke) waarden.
4. Het vermogen om een theoriegedreven analyse te maken, op gevorderd niveau, van normatieve thema’s in de publieke sector.
5. Het vermogen om te antwoorden op waardegeladen claims in op het eigen terrein van specialisatie.
6. De vaardigheden om kritisch te reflecteren en academisch te schrijven en argumenteren over (publieke) waardenvraagstukken in de bestuurlijke praktijk en de bestuurskundige theorie.

Rooster

Het (voorlopig) rooster staat op de eerste pagina van de e-Gids.

Onderwijsvorm

Seminarbijeenkomsten

Toetsing

Schriftelijke opdrachten

Blackboard

Ja

Literatuur

  • De Vries, M.S. & Kim, P.S., Value and Virtue in Public Administration: A Comparative Perspective (Palgrave MacMillan).

Dit boek is in hardcover versie en (binnenkort) ook in soft cover versie beschikbaar. Voor de hardcover versie krijgen studenten 50% korting op de aanschafprijs via de B.I.L. studievereniging. Meer details zullen zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt.

  • Aanvullende artikelen. Hierover zal via Blackboard meer bekend worden gemaakt.

Aanmelden

Via uSis

Contact

Dr. Toon Kerkhoff: a.d.n.kerkhoff@cdh.leidenuniv.nl

Dr. P. Overeem: p.overeem@cdh.leidenuniv.nl

Spreekuur 1 / spreekuur 2
Blok 1 geen (geen onderwijs)
Blok 2 maandag 11 nov. 13-15 uur
Blok 3 vrijdag 7 feb. 9-11 uur
Blok 4 vrijdag 11 apr. 13-15 uur

Opmerkingen

Lees de teksten die via BlackBoard voor de eerste bijeenkomst zullen worden aangekondigd.