Prospectus

nl en

Bestuurskundig Onderzoek *

Course
2013-2014

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de Master Management van de Publieke Sector

Beschrijving

Het doel van deze cursus is om studenten de basisprincipes van sociaalwetenschappelijk onderzoek aan te leren, met een sterke focus op bestuurskundige thema’s. Daarnaast leren studenten deze principes toe te passen in de ontwikkeling van een eigen onderzoeksvoorstel, dat bij voorkeur de basis vormt voor het schrijven van de scriptie binnen de masteropleiding.
Studenten leren bestaand onderzoek kritisch te evalueren. Daarnaast leren zij zelf interessante en onderzoekbare onderzoeksvragen te formuleren, theorieën aan te wenden om deze vragen te beantwoorden, en onderzoeksontwerpen te maken voor het verzamelen van empirische gegevens. De cursus geeft een overzicht van de belangrijkste onderzoeksontwerpen: (vergelijkende) case studies, ‘large-N’ ontwerpen, en experimenten. Aan bod komt de vraag hoe men het best onderzoekseenheden kan selecteren, en hoe gegevens zo betrouwbaar en valide mogelijk kunnen worden verzameld. In de colleges worden state-of-the-art studies in de bestuurskunde en het eigen werk van studenten besproken in het licht van deze onderwerpen. Het eindproduct van deze cursus is een kwalitatief hoogwaardig onderzoeksvoorstel dat kan dienen als de basis voor het schrijven van de masterscriptie.

Leerdoelen

Na deze cursus is de student in staat om:

  • een kwalitatief hoogwaardig onderzoeksvoorstel voor bestuurskundig onderzoek / de masterscriptie te schrijven;

  • bestuurskundig onderzoek kritisch te evalueren op validiteit en betrouwbaarheid

  • verschillende onderzoeksontwerpen te duiden en hun voor- en nadelen te waarderen.

Rooster

Dit is het rooster

Onderwijsvorm

Wekelijkse hoorcolleges (2 uur), direct gevolgd door een werkcollege (1 uur).

Toetsing

Elke week werken studenten aan kleine opdrachten. Deze bestaan uit het beantwoorden van vragen over de literatuur, het geven van kritiek op elkaars werk, en onderdelen van het eigen onderzoeksvoorstel. Niet alle opdrachten worden becijferd, maar om het vak te halen moeten alle opdrachten voldoende zijn gemaakt.
Het eindcijfer is gebaseerd op de volgende deelcijfers:

  • Eerste versie van het individuele onderzoeksvoorstel (30%)

  • Het reviewen van het onderzoeksvoorstel van een andere student (10%)

  • De eindversie van het individuele onderzoeksvoorstel (60%)
    Als de student alle opdrachten heeft gemaakt, maar een onvoldoende heeft als eindcijfer, is er de mogelijkheid om de eindversie van het individuele onderzoeksvoorstel te herkansen.

Blackboard

Blackboard is de centrale portal voor communicatie tussen de docenten en studenten. Naast inschrijving in USIS dient de student zich tijdig te enrollen via Blackboard.

Literatuur

  • Punch, K.F. (2006). Developing effective research proposals. London: Sage. 2nd edition.

  • aanvullende artikelen zullen t.z.t. worden bekendgemaakt op Blackboard.

Aanmelden

Via USIS. De docent verzoekt studenten zich tevens tijdig te enrollen via Blackboard.

Contact

j.schalk@cdh.leidenuniv.nl

Adres: Instituut Bestuurskunde, Schouwburgstraat 2, 2511 VA, Den Haag
Kamer: B203
Telefoon: 071 – 527 3895

Opmerkingen

-