Prospectus

nl en

Publiek Management Analyse 2

Course
2013-2014

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de MSc Management van de Publieke Sector.

Beschrijving

De cursus Publiek Management Analyse 2 (PMA 2) gaat in een serie van zeven seminars in op het thema politiek-bestuurlijke verhoudingen in relatie tot publiek management. Wij bespreken klassieke en hedendaagse opvattingen over een scheiding tussen politiek en bestuur en gaan in op de verschillende implicaties van veranderende en soms gespannen verhoudingen tussen politiek en ambtenarij voor het functioneren van het openbaar bestuur en het management van de publieke sector.

Leerdoelen

  • Studenten dienen na afloop van de cursus kennis te hebben van verschillende deelaspecten van het thema politiek bestuurlijke verhoudingen; deze kritisch te kunnen evalueren en klassieke en hedendaagse theorie betreffende dit thema toe te kunnen passen in de analyse van actuele casuïstiek uit het openbaar bestuur.

  • Studenten dienen na afloop in staat te zijn een goed wetenschappelijk paper te produceren waarbij een relatief hoog theoretisch abstractieniveau wordt gekoppeld aan praktische bestuurlijke problematiek.

Rooster

Dit is het rooster

Onderwijsvorm

De reeks bestaat uit zeven seminars waarin vraag en antwoord, discussie en een interactieve opzet centraal staan. Van de studenten wordt zodoende verwacht dat zij de aangeduide literatuur op voorhand lezen.

Toetsing

Studenten schrijven één mid-term paper (40%) en één eindpaper (60%). Inhoud van de opdrachten zal t.z.t. in vakwijzer bekend worden gemaakt.

NB: compensatie tussen deze twee onderdelen is niet mogelijk. Ieder onderdeel moet afzonderlijk voldoende zijn (minstens een 5,5) voordat een gewogen eindcijfer zal worden bepaald.

Blackboard

De docent maakt gebruik van Blackboard. Deze cursus is in Blackboard beschikbaar vanaf 15 januari 2013.

Literatuur

Studenten dienen losse artikelen te lezen. Links naar literatuur zullen t.z.t. in Blackboard en vakwijzer worden gegeven.

Aanmelden

Aanmelden via USIS.

Contact

dr. A.D.N Kerkhoff (coördinator)
E-mail: a.d.n.kerkhoff@cdh.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het tempo van dit vak is relatief intensief en studenten zullen veel moeten lezen. Van de studenten wordt gedegen voorbereiding op en actieve deelname aan de colleges verwacht.