Prospectus

nl en

Thesis MPS*

Course
2013-2014

Blackboard

Meld je aan op de Blackboardpagina

Planning

Voor het instroomcohort februari 2013:

Studenten worden geadviseerd zich aan de onderstaande deadlines te houden.

 • Uiterlijk bij de start van blok 1 worden studenten toegewezen aan begeleiders en vindt het eerste begeleidingsgesprek plaats.

 • Uiterste inleverdatum van de 1e poging van de volledige scriptie: maandag 16 december 2013.

 • Uiterste datum feedback van de 1e begeleider: vrijdag 27 december 2013.

 • Uiterste inleverdatum definitieve scriptie: maandag 13 januari 2014.

 • Uiterste datum verdediging: vrijdag 31 januari 2014.

 • Onderwijssecretariaat neemt tentamenbriefjes voor de scriptie aan tussen maandag 13 januari en vrijdag 31 januari.

Voor het instroomcohort september 2013:

 • Uiterlijk bij de start van blok 3 worden studenten toegewezen aan begeleiders en vindt het eerste begeleidingsgesprek plaats.

 • Uiterste inleverdatum van de 1e poging van de volledige scriptie: maandag 12 mei 2014.

 • Uiterste datum feedback van de 1e begeleider: vrijdag 23 mei 2014.

 • Uiterste inleverdatum definitieve scriptie: maandag 9 juni 2014.

 • Uiterste datum verdediging: vrijdag 27 juni 2014.

 • Onderwijssecretariaat neemt tentamenbriefjes voor de scriptie aan tussen maandag 9 juni en vrijdag 27 juni.

Instroomcohorten september 2012 en eerder

Studenten van de lichting sept 2012 en eerder kunnen nog in het eerdere systeem afstuderen, dat wil zeggen, toewijzing aan een begeleider via de scriptiecoördinator, en afstuderen op basis van individuele afspraken met de begeleider voor wat betreft einddata.

Leidse Catalogus / bibliotheekgebruik

Hoe ga je in Leiden concreet te werk bij het zoeken naar boeken en artikelen? En hoe krijg je ze vervolgens in handen, in digitale of gedrukte vorm? Hoe kun je met de Catalogus snel en simpel boeken en artikelen zoeken waarvan je al titelgegevens hebt? Hoe kun je boeken en artikelen zoeken op onderwerp? En hoe krijg je tenslotte het boek of artikel in handen? Misschien is het wel volledig digitaal beschikbaar!

Cursusmateriaal voor de afzonderlijke databases, zoals PiCarta en Web of Science, vind je in de handleidingen en demo’s.