Prospectus

nl en

Politieke Filosofie

Course
2013-2014

Omschrijving

Doel: 1. De cursus beoogt een algemene kennis te geven van de belangrijkste politiek-filosofische stromingen aan de hand van teksten uit de klassieke syllabus van de politieke filosofie, van de Klassieke Oudheid tot heden. 2. De cursus beoogt studenten de analytische en systematische denkwijze bij te brengen die cruciaal is voor het begrip en de rechtvaardiging van politieke instituties en arrangementen. Hierbij wordt vooral geacht op conceptuele analyse en logische argumentatie. Tijdens de werkgroepen wordt vooral aandacht besteed aan het analyseren en interpreteren van teksten.

Inhoud: In deze cursus zal aan de hand van de belangrijke begrippen en centrale thema’s een basiskennis van de politieke filosofie worden aangekweekt. Daarbij valt te denken aan begrippen als politieke legitimiteit, vrijheid en rechtvaardigheid. Deze begrippen zullen aan de hand van de gezaghebbende politieke theorieën uit verleden en toekomst worden behandeld. Daarbij moet gedacht worden aan denkers als Plato, Hobbes, Rousseau en Mill and andere denkers die een onuitwisbare invloed hebben uitgeoefend op de traditie van het Westerse denken. De cursus laat zien dat hun sterkste argumenten nog steeds tot ons spreken en inzicht bieden in de wijze waarop politieke instituties gerechtvaardigd worden.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges

Studiemateriaal

Stephen Cahn (ed.), Political Philosophy: The Essential Texts. Oxford: Oxford University Press, 2005 of 2011.

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Eerste mogelijkheid schriftelijk tentamen
Donderdag 19 december 2013, 13.00-16.00 uur in het USC

Tweede mogelijkheid schriftelijk tentamen
Dinsdag 21 januari 2014, 13.00-16.00 uur in het USC

Voor de tentamens kunt u zich tot uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum via USIS aanmelden.

Rooster

Hoorcollege

Maandag 28 oktober t/m 2 december, 11.00-13.00 uur in SB45 (behalve 28 oktober in 1A20)
Donderdag 31 oktober t/m 5 december, 11.00-13.00 uur in SB11