Prospectus

nl en

Logic I

Course
2013-2014

Toegangseisen

-

Beschrijving

Deze cursus behandelt de formele logica. De student leert op formele wijze redeneringen te beoordelen op hun geldigheid en vertalingen te maken naar de formele taal. Hierbij staan de propositie- en predikatenlogica centraal.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2013-2014, BA Wijsbegeerte (Standaardtraject), eerste jaar.

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor-/werkcollege

Studielast

Volgen van colleges: 14 × 2 = 28 uur
Voorbereiding colleges: 14 × 4 = 56 uur
Voorbereiden tentamens: 2 × 25 = 50 uur
Tentamens: 2 × 3 = 6 uur
Totale studielast: 140 uur

Toetsing

  • Schriftelijk tussententamen (20%)

  • Schriftelijk eindtentamen (80%)

Blackboard

Blackboard wordt alleen gebruikt voor het ter beschikking stellen van de eindtermen.

Literatuur

  • Wim de Jong, Argumentatie en formele structuur. Amsterdam: Boom, 2005 (of 2010).

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Aanmelden à la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via secretariaat Wijsbegeerte
Aanmelden voor Toehoorderschap via: secretariaat Wijsbegeerte

Na aanmelding ook inschrijven voor cursus en tentamen via uSis
Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Contact

Dr. M.S.van der Schaar

Opmerkingen

Deze cursus wordt voortgezet in het tweede semester (Logica II).