Prospectus

nl en

Philosophical Anthropology I

Course
2013-2014

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Wie is de mens? Deze vraag heeft denkers sinds mensen-heugenis beziggehouden. Terwijl voor sommigen de vraag naar de mens er één was die en passant werd ‘meegenomen’ in veel wijdsere bespiegelingen (bijvoorbeeld over het Zijn), meenden anderen dat deze vraag centraal moest worden gesteld in de wijsgerige bezinning. Onder begeleiding van enkele filosofen uit deze laatste categorie (Kierkegaard, Feuerbach, Freud, Cassirer, Marcel, Plessner, Klages, Buber, Deleuze) zullen we in deze cursus kennismaken met een aantal cruciale alternatieven: dienen we de mens primair te benaderen als geest, als lichaam, als synthese, als ziel, of juist als radicaal onbepaald? Kan de mens overstegen of voorbijgegroeid worden? Wat zijn de consequenties van deze alternatieven voor ons handelen?

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2013-2014, BA Wijsbegeerte (Standaardtraject), eerste jaar

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

Studielast

Totale studielast: 140 uur.
Volgen van college: 28 uur
Bestuderen van de verplichte literatuur: 40 uur
Maken van opdrachten: 21 uur
Voorbereiding tentamen: 48 uur
Maken tentamen: 3 uur

Toetsing

  • Take home tentamen via Blackboard (60%);

  • Wekelijkse opdrachten (40%).

Blackboard

In de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal en samenvattingen, voor discussiefora, het stellen van tussentijdse vragen aan docent of medestudenten, etc.

Studenten dienen zich vanaf januari zelf op de Blackboardmodule in te schrijven.

Literatuur

De wekelijks te bestuderen literatuur is beschikbaar in de UB en/of op het internet. Het betreft primaire teksten die thuis grondig dienen te worden bestudeerd. Het verdient aanbeveling om althans te proberen de teksten in de oorspronkelijke taal te lezen. Wie daartoe niet bij machte is, kan gebruik maken van vertalingen.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. H.W. Sneller

Opmerkingen

-