Prospectus

nl en

Logic II

Course
2013-2014

Toegangseisen

Logica I is afgerond.

Beschrijving

Deze cursus is een voortzetting van de cursus Logica I (semester 1) en behandelt de wijsbegeerte van de logica. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: syllogistiek, wijsgerige semantiek, argumentatietheorie, Russell, Wittgenstein en Frege.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2013-2014, BA Wijsbegeerte (Standaardtraject), eerste jaar.

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor-/werkcollege

Studielast

Volgen van colleges: 12 × 2 = 24 uur
Voorbereiding colleges: 54 uur
Voorbereiden tentamens: 2 × 28 = 56 uur
Tentamens: 2 × 3 = 6 uur
Totale studielast: 140 uur

Toetsing

  • Schriftelijk tussententamen (20%)

  • Schriftelijk eindtentamen (80%)

Blackboard

Blackboard wordt alleen gebruikt voor het ter beschikking stellen van de eindtermen.

Literatuur

  • Wim de Jong, Argumentatie en formele structuur. Amsterdam: Boom, 2005 (of 2010).

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Aanmelden à la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. M.S.van der Schaar

Opmerkingen