Prospectus

nl en

Philosophy of Mind

Course
2013-2014

Toegangseisen

Voor studenten wijsbegeerte: propedeuse (grotendeels) afgerond, toegelaten tot tweede jaar
Voor andere studenten: basiskennis wijsbegeerte

Beschrijving

Na een overzicht van het ontstaan van het lichaam/geest-probleem en van de belangrijkste stromingen in de 20e-eeuwse filosofie van de psychologie, gaat het college specifiek in op een aantal centrale thema’s: intentionaliteit, mentale software, neurale netwerken, neo-Cartesianisme, situated cogntion, theory of mind, evolutionaire psychologie en cognitieve archeologie, plasticiteit en bewustzijn.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2013-2014, BA Wijsbegeerte (Standaardtraject), tweede jaar.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Studielast

Collegebezoek: 24 uur
Bestudering van literatuur: 80 uur
Drie papers: 24 uur
Schriftelijk tentamen inclusief voorbereiding: 12 uur
Totale studielast: 140 uur

Toetsing

  • Drie korte papers (elk 25%)

  • Afsluitend schriftelijk tentamen met essayvragen (25%)

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het beschikbaar stellen van verplichte literatuur en paperopdrachten.

Literatuur

Verplichte literatuur:

  • H. Dooremalen, H. de Regt en M. Schouten, Stof tot denken. Filosofische aspecten van brein en bewustzijn . (Amsterdam: Boom, 2010).

  • Overige literatuur wordt op Blackboard beschikbaar gesteld.

Aanbevolen literatuur:

  • Chris Frith (2007), Making up the Mind: How the Brain Creates Our Mental World Blackwell 2007.

  • Shaun Gallagher & Dan Zahavi, The Phenomenological Mind 2008.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via secretariaat Wijsbegeerte
Aanmelden voor Toehoorderschap via: secretariaat Wijsbegeerte

Na aanmelding ook inschrijven voor cursus en tentamen(s) via uSis
Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Contact

Dr. J.J.M. Sleutels

Opmerkingen