Prospectus

nl en

Truth in Nietzsche, Husserl, Heidegger en Gadamer

Course
2013-2014

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor studenten die zijn ingeschreven in de MA Philosophy 60 EC, of de specialisatie Philosophy of Humanities van de MA Philosophy 120 EC.

Beschrijving

Heidegger heeft wel beweerd dat men, als men niet door Nietzsche heengaat, nooit bij vruchtbare vragen uitkomt. Een vraagstuk waar men dit bij uitstek kan ervaren is de vraag naar het wezen van waarheid. Wat is waarheid? In dit college zal Nietzsche tot vertrekpunt worden genomen. Volgens Nietzsche kan men uit het traditionele begrip van waarheid als overeenstemming tussen een uitspraak en een stand van zaken maar één ding concluderen: dat er geen waarheid bestaat. Maar zijn eigen herbezinning blijkt ook in hoge mate problematisch. Een revolutie in de bezinning op waarheid vindt plaats bij Husserl, de grondlegger van de fenomenologie, die als eerste de vraag heeft opgeworpen wat `overeenstemming’ eigenlijk wil zeggen. In het college zal met name Heideggers vraag naar het wezen van waarheid, die hij in het spoor van Husserl heeft ontwikkeld, grondig worden bestudeerd. Ten slotte zal aandacht worden besteed aan de wijze waarop Gadamer het waarheidsbegrip van Heidegger heeft geconcretiseerd voor de geesteswetenschappen.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus beschikbaar gesteld.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2013-2014, MA Philosophy 60 EC en 120 EC.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Nader te bepalen.

Toetsing

  • Tussentijds take home tentamen (50%)

  • Paper en mondeling (50%)

Blackboard

Niet van toepassing.

Literatuur

  • Gerard Visser, In gesprek met Nietzsche (Nijmegen: Vantilt, 2012).

  • Martin Heidegger, Sein und Zeit § 44.

  • Martin Heidegger, Vom Wesen der Wahrheit

  • Reader met teksten.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. G.T.M. Visser

Opmerkingen