Prospectus

nl en

Pharmacokinetic-Pharmacodynamic Modeling

Course
2013-2014

Dit college heeft betrekking op de theoretische grondslagen en de toepassingen van geintegreerd farmacokinetisch-farmacodynamische modellen. Deze modellen worden gebruikt om het verloop van het effect van farmaca (intensiteit en duur) in vivo te karakteriseren en voorspellen en kunnen van grote betekenis zijn bij het ontwerp en de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan bod: analyse van concentratie-werkings relaties in vivo, grondslagen van de receptor theorie, modellen voor karakterisering van het verloop van directe- en indirecte geneesmiddel effecten in vivo, farmacodynamische interacties en functionele adaptatie. Tenslotte zal aandacht besteed worden aan technische aspecten van geintegreerd farmacokinetisch-farmacodynamische data analyse

Programma:
Algemene inleiding; Analyse van concentratie-werkingsrelaties; Grondslagen van de receptor theorie; Modellen voor het verloop van directe farmacologische effecten in vivo; Modellen voor het verloop van indirecte farmacologische effecten in vivo; Farmacodynamische interacties; Functionele adaptatie en tolerantie; Referaten op basis van recente publicaties__

Coordinator

Dr. O. Della Pasqua

Students

Students of Bio-Pharmaceutical Sciences.

Admittance demands

Course Farmacologie & Statistiek (compulsory 300 level course 2nd year of bachelor study BFW).

Method of instruction

Lectures

Examination

Written examination on March 18th 2014.

Time table

The course will be given from February 24th —March 11th 2014. See roster for details.

Application

Application via uSis.

Remarks

When the number of applicants exceeds the capicity of the course, preference is given to students in the specialisation Pharmacology.