Prospectus

nl en

Cognitive Neuroscience

Course
2013-2014

Toegangseisen

  • Propedeuse en de Bachelorcursus Consiousness met een voldoende afgerond.

  • Deelname aan deze cursus óf Cognitieve Ergonomie is ingangseis voor de masterspecialisatie Applied Cognitive Psychology. Deelname aan deze cursus of de Minor Brain and Cognition is een ingangseis voor diegenen die de track Cognitive Neuroscience van de Researchmasteropleiding willen doen.

Beschrijving

Cognitieve neurowetenschap (CNW) is een multidisciplinair vakgebied waarin traditioneel cognitieve onderwerpen, zoals geheugen en waarneming, worden onderzocht, maar ook onderwerpen zoals sociale cognitie, angst en empathie. CNW tracht inzicht te krijgen in hoe cognitieve processen plaatsvinden in het menselijk brein. De cursus CNW bouwt voort op de cursussen Cognitieve psychologie en Consiousness. De inhoudelijke doelstelling van de cursus is tweeledig. Enerzijds wordt kennis over theorieën en methoden van onderzoek van de cognitieve (neuro)psychologie onderwezen. Anderzijds worden de theoretische controverses en beperkingen van de huidige kennis besproken en worden mogelijke richtingen aangegeven van toekomstige wetenschappelijke ontwikkelingen. Deze cursus is interessant voor iedereen die meer wil weten over de relatie tussen ‘mind’ en ‘brain’. De cursus vormt een uitstekende voorbereiding voor studenten die de track ‘Cognitive Neuroscience’ binnen de researchmasteropleiding Psychologie willen gaan doen.

Leerdoelen

  • Specialistische kennis verwerven van theorieën en methoden van onderzoek op het gebied van de cognitieve neurowetenschap.

  • Kritisch evalueren van empirische gegevens.

  • Vaardigheid in het mondeling en schriftelijk communiceren van theoretische inzichten aan de hand van recente papers op het vakgebied.

Rooster

Cognitieve Neurowetenschap (2013-2014):

Onderwijsvorm

De cursus bestaat uit een serie van dertien hoorcolleges in het Nederlands over het tekstboek. Het vak wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen. Parallel aan de hoorcolleges worden 7 verplichte werkgroepbijeenkomsten georganiseerd waarin specifieke onderwerpen verder worden uitgediept aan de hand van recente artikelen. Dit gebeurt in de vorm van mondelinge presentaties. De voertaal van de werkgroepen is Nederlands.

Aanmelden

Cursus

Inschrijving voor de cursus is verplicht. Bij het inschrijven voor de werkgroepen geldt ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. Als een bepaalde werkgroep vol is, kun je de werkgroep alleen op een ander moment doen. Informatie over inschrijven voor deze cursus vind je in de inschrijfwijzer

Keuzevakstudenten

Schrijf je voor elk keuzevak Psychologie apart in. Studeer je aan de Universiteit Leiden, maar ben je geen psychologiestudent? Of ben je een student van een andere Universiteit/ Hogeschool en wil je in Leiden bij Psychologie een keuzevak volgen? Raadpleeg eerst de informatie over de keuzevakken

Tentamen

Inschrijving voor een tentamen is verplicht. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen

Toetsing

Het eindcijfer van de cursus wordt gebaseerd op een gewogen gemiddelde van het tentamen (mc-vragen in het Engels) en de werkgroepresultaten. Beide onderdelen moeten echter voldoende zijn (er is dus geen compensatie voor een onvoldoende op één van beide).

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft per 1 januari 2006 het systeem Ephorus ingevoerd dat docenten kunnen gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Zie ook fraude .

Blackboard

blackboard.leidenuniv.nl

Literatuur

Gazzaniga, M.S., Ivry, R.B. & Mangun, G.R. (2008). Cognitive Neuroscience: The Biology of the Mind (3e edition). New York: Norton & Company. ISBN 978-0-393-11136-1

Boekenbalie

De boeken zijn goedkoop verkrijgbaar via de boekenbalie van de studievereniging Labyrint op vertoon van je lidmaatschapspasje van Labyrint. Of anders bij de academische boekwinkels.

Contact

Dr. H. van Steenbergen
kamer 2B14
Tel. 071-5273655
E-mail: