Prospectus

nl en

Psychopathology, Assessment and Interventions

Course
2013-2014

Toegangseisen

Propedeuse psychologie en voldoende behaald voor de cursus Stress, Gezondheid en Ziekte.

Beschrijving

Dit is een verdiepingscursus over de meest voorkomende vormen van psychopathologie: angststoornissen, stemmingstoornissen, somatoforme stoornissen, psychose en persoonlijkheidstoornissen. Er wordt aandacht besteed aan diagnostiek, aan theoretische modellen en de empirische ondersteuning daarvan en behandeling.

Leerdoelen

  • Verdieping van de kennis van de etiologie, diagnostiek en epidemiologie van de belangrijkste psychopathologische beelden.

  • Kennis van de wetenschappelijke basis van de verschillende vormen van behandeling van psychopathologie..

  • Kennis van de empirische evidentie met betrekking tot de behandeling van psychopathologie.

  • Zicht krijgen op de wisselwerking tussen wetenschap en praktijk van de klinische psychologie.

  • Verwerken van recente wetenschappelijke literatuur in een theoretisch betoog.

Rooster

Psychopathologie, Diagnostiek en Behandeling (2013-2014) wordt tweemaal per jaar gegeven, beginnend in september en in februari:

Onderwijsvorm

Colleges

Er zijn 10 wekelijkse colleges van 2 uur. De cursus wordt in het eerste en tweede semester verzorgd. Tijdens de colleges wordt theorie afgewisseld met praktijkvoorbeelden.

Werkgroepen

Er zijn 10 begeleide werkgroepen van 2 uur. In elke werkgroep wordt een aantal vraagstellingen bediscussieerd. Deze discussies worden tevoren grondig voorbereid in de vorm van een presentatie of samenvatting van de literatuur. Daarnaast vormen de werkgroepen een gelegenheid om nadere uitleg te vragen over de tentamenstof.

Toetsing

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft per 1 januari 2006 het systeem Ephorus ingevoerd dat docenten kunnen gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Zie ook fraude .

Literatuur

Tentamenstof omvat de onderstaande vier boeken en artikelen die worden aangeboden via blackboard. T.b.v. de werkgroepen en het afsluitende paper zal door de studenten zelf aanvullende literatuur worden verzameld.

Boeken uit de reeks Clinical Psychology: A Modular Course.

  • Depression (2nd Edition) by Constance Hammen, Ed Watkins (2007) Psychology Press – 272 pages Paperback: 978-0-415-41973-4

  • Personality Disorders by Paul M. G. Emmelkamp, Jan Henk Kamphuis (2007) Psychology Press – 272 pages Paperback: 978-0-415-38519-0

  • Anxiety (3rd Edition) by Stanley J. Rachman (2013) Psychology Press – 224 pages Paperback: 978-0-415-69708-8

  • Schizophrenia by Max Birchwood, Chris Jackson (2001) Psychology Press – 176 pages Paperback: 978-0-86377-553-6

  • Twee artikelen over somatoforme stoornissen, tijdens de cursus beschikbaar via Blackboard.

Boekenbalie

De boeken zijn goedkoop verkrijgbaar via de boekenbalie van de studievereniging Labyrint op vertoon van je lidmaatschapspasje van Labyrint. Of anders bij de academische boekwinkels.

Aanmelden

Cursus

Inschrijving voor de cursus is verplicht. Als een bepaalde werkgroep vol is, kunt u de werkgroep alleen op een ander moment doen. Informatie over inschrijven voor deze cursus vind je in de inschrijfwijzer

Keuzevakstudenten

Schrijf je voor elk keuzevak Psychologie apart in. Studeer je aan de Universiteit Leiden, maar ben je geen psychologiestudent? Of ben je een student van een andere Universiteit/ Hogeschool en wil je in Leiden bij Psychologie een keuzevak volgen? Raadpleeg eerst de informatie over de keuzevakken

Tentamen

Inschrijving voor een tentamen is verplicht. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen

Contact

Coördinator
Prof dr. A.J.W. van der Does.
Tel. +31 71 527 8482