Prospectus

nl en

Scriptie MA Neerlandistiek

Course
2013-2014

Toegangseisen

n.v.t.

Beschrijving

In de MA-scriptie doen studenten verslag van een zelfstandig uitgevoerd onderzoek op het gebied van een van de vijf specialisaties: Nederlandse taalkunde, Moderne Nederlandse letterkunde, Oudere nederlandse letterkunde, Nederlandkunde of Taalbeheersing van het Nederlands. De omvang ervan is 20 ec wat neerkomt op 17.000 – 20.000 woorden.

Leerdoelen

De student moet zelfstandig een probleemstelling kunnen formuleren die getuigt van inzicht in de methodologische uitgangspunten, de centrale vragen en de stand van de kennis binnen het vakgebied. De student moet ook blijk geven in staat te zijn om op basis van de secundaire wetenschappelijke literatuur op een analytische en kritische wijze verslag te doen van bestaande analyses en openstaande problemen binnen een vakgebied en om ook meer complexe begrippen/methoden van een discipline op inzichtelijke wijze toe te passen op een corpus van – al dan niet tijdens veldonderzoek vergaard – materiaal. De student moet daarnaast ook zelfstandig een scriptieschrijven die wat betreft het taalgebruik en de vormgeving voldoet aan de eisen die daaraan in het vakgebied worden gesteld.

Rooster

N.v.t.

Onderwijsvorm

Zelfstudie

Toetsing

De eerste lezer, doorgaans een docent van de opleiding Nederlandkunde, is verantwoordelijk voor begeleiding en beoordeling van de scriptie. De tweede lezer stelt in overleg met de eerste lezer een cijfer voor de scriptie vast. De student moet de scriptie verdedigen tijdens het eindgesprek met de examencommissie (de eerste en de tweede lezer).

Blackboard

N.v.t.

Literatuur

Wordt besproken met de docent.

Aanmelden

Bij de desbetreffende docent, afhankelijk van de specialisatie:

Voor de specialisatie Moderne Nederlandse Letterkunde:
Dr. P. van Zonneveld
Dr. Rick Honings
Prof. dr. Helma van Lierop (Jeugdliteratuur)
Dr. Eep Francken

Voor de specialisatie Oudere Nederlandse Letterkunde:
Dr. Olga van Marion
Dr. Geert Warnar
Prof. dr. Wim van Anrooij
Dr.Ludo Jongen

Voor de specialisatie Taalbeheersing van het Nederlands:
Dr. J.C. (Jaap) de Jong
H. Jansen
Dr. R. Boogaart

Voor de specialisatie Nederlandse taalkunde:
Prof.dr. A. Verhagen
Prof. dr. M.J. van der Wal
Dr. R. Boogaart

Voor de specialisatie Nederlandkunde:
Nederlandse letterkunde en Vaderlandse geschiedenis: Prof. dr. O.J.Praamstra
Nederlandse taalkunde: Dr. J.Caspers
Nederlandse kunstgeschiedenis: Dr. M.E.W.Boers

Contact

Algemene informatie:
Specialisatie Nederlandkunde: mw. drs. I. van Kampen-Zagar, studiecoördinator
Alle andere specialisaties: hr. dr. B.P.M. Dongelmans, studiecoördinator