Prospectus

nl en

Adoptie en pleegzorg in pedagogisch perspectief

Course
2013-2014

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Adoptie van (buitenlandse) kinderen en pleegzorg brengen specifieke opvoedings- en ontwikkelingsvragen met zich mee, zowel voor de adoptie- en pleeggezinnen als voor de pedagoog die deze gezinnen voorlicht of (preventief) begeleidt. Adoptiekinderen en pleegkinderen hebben vaak voorafgaand aan de plaatsing verwaarlozing en mishandeling meegemaakt in het gezin van herkomst of in een kindertehuis. De gevolgen van de meegemaakte ervaringen kunnen bij het adoptie- of pleegkind leiden tot ontwikkelingsachterstanden of probleemgedrag in het gezin. Tegelijkertijd kunnen adoptie en pleegzorg worden opgevat als protectieve factoren, in de zin dat het adoptie- of pleegkind in het nieuwe gezin in veel betere omstandigheden terecht komt en meer ontwikkelingskansen krijgt. Onderzoek kan daarom inzicht geven in het herstelvermogen van kinderen die deprivatie hebben meegemaakt in hun vroege kinderjaren. De adoptiestatus (en pleegkindstatus) en het andere uiterlijk van het buitenlandse adoptiekind kunnen eveneens tot vragen binnen of buiten het gezin leiden. Daarnaast kunnen genetische factoren een rol spelen bij het ontstaan van verschillen tussen ouders en kinderen (adoptie en pleegzorg kunnen worden beschouwd als natuurlijk experimenten in het nature-nurture debat). In de colleges komen tevens de drie betrokken partijen van de driehoek aan bod: het adoptie-/pleegkind (volwassen geadopteerde / pleegkind), de biologische ouders en de adoptie- en pleegouders.

Leerdoelen

Kennismaking met het werkveld van adoptie en pleegzorg; bestuderen van relevant onderzoek op het gebied van adoptie en pleegzorg; reflecteren op pedagogische processen bij gezinnen/kinderen met risico- en protectieve factoren.
Eindtermen: 1.1, 1.3, 2.2, 2.4, 2.6, 3.1-4.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (met gastsprekers en video-illustraties).

Toetsing

Toetsing vindt plaats door middel van een schriftelijk tentamen met essayvragen (70% van het eindcijfer) en een paper (30% van het eindcijfer).

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

  • Wrobel, Gretchen M., & Neil, Elsbeth (Eds.) (2009). International advances in adoption research for practice. London: John Wiley and Sons.

  • Bergh, Peter van den, & Weterings, Tonny (Red.) (2010). Pleegzorg in perspectief. Ontwikkelingen in theorie en praktijk. Assen, uitgeverij Van Gorcum.

  • Twee of drie artikelen.

Boeken kunnen bij de boekhandel worden aangeschaft. In de studiewijzer wordt per college aangegeven welke hoofdstukken/artikelen wanneer besproken worden. De literatuur hoeft niet van tevoren te worden bestudeerd. De twee of drie artikelen worden opgegeven en dienen door de student zelf gedownload te worden uit de digitale bibliotheek.

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamen en herkansing van het vak is aparte inschrijving via uSis verplicht.

  • Inschrijven voor de colleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

  • Inschrijven voor het tentamen kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het tentamen plaatsvindt;

  • Inschrijven voor de herkansing kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de herkansing plaatsvindt.

Let op: zonder inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het onderwijs, tentamen of de herkansing

Contact

Coördinator van het vak is prof. dr. Femmie Juffer.
Wekelijks spreekuur: tot 1 uur na het college.
Vragen kunnen ook voor het college en in de pauze worden gesteld.