Prospectus

nl en

Kindermishandeling en verwaarlozing over de levensloop; een introductie

Course
2013-2014

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Deze cursus betreft het introducerende deel van de interdisciplinaire minor Kindermishandeling en Verwaarlozing: een levensloopperspectief en is verplicht voor de minorstudenten. Voor andere bachelorstudenten kan dit vak als keuzevak gevolgd worden.

De tweede nationale prevalentiestudie naar kindermishandeling in Nederland, de Leidse prevalentiestudie (NPM-2010) wijst uit dat eenoudergezinnen, stiefgezinnen, gezinnen met werkloze ouders, allochtone gezinnen, gezinnen uit de laagste milieus, en grotere gezinnen een verhoogd risico op kindermishandeling (waaronder ook verwaarlozing valt) laten zien. Kindermishandeling is uitermate schadelijk voor de ontwikkeling. Ook mishandeling in andere leeftijdsgroepen, zoals ouderenmishandeling en geweld tussen partners, lijkt samen te hangen met parallelle risicofactoren, zoals een lagere sociaal-economische klasse. Een van de determinanten van kindermishandeling is het zelf hebben ervaren van mishandeling in de eigen jeugd, oftewel intergenerationale overdracht. Recent onderzoek maakt duidelijk dat intergenerationele overdracht niet alleen geldt voor mishandeling van kinderen, maar ook voor mishandeling van ouders op latere leeftijd; ouderenmishandeling. Grondige kennis van aspecten van mishandeling over de levensloop die in deze cursus aan bod komen is noodzakelijk voor professionals werkzaam in de praktijk en de wetenschap op het gebied van kinderen en opvoeding.

In deze cursus wordt ingegaan op de definities, prevalenties en determinanten van kindermishandeling, en in beperktere mate geweld tussen partners en ouderenmishandeling. Ten slotte wordt aandacht besteed aan opvoedingsinterventies die kunnen worden ingezet om mishandeling zoveel mogelijk te voorkomen.

Naast de bovengenoemde docenten zal een aantal gastsprekers uit het beroepsveld aan het woord komen om vanuit hun perspectief te vertellen over mishandeling.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Historische achtergronden

 • Definities en prevalenties

 • Oorzaken en correlaten

 • Crossculturele aspecten

 • Intergenerationele overdracht

 • Methoden van onderzoek

 • Preventieve opvoedingsinterventies

 • Ouderenmishandeling (bovengenoemde onderwerpen vanuit het perspectief van ouderenmishandeling)

 • Geweld tussen partners

 • Ervaringen uit de beroepspraktijk

Leerdoelen

Kennis opdoen over de prevalentie en definities van mishandeling, de belangrijkste theorieën rondom mishandeling en verwaarlozing over de levensloop, onderzoek naar mishandeling, maar ook over meer praktijkgerichte zaken zoals melden en de preventie van mishandeling.
Eindtermen: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.4, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • Wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

 • Artikelen (worden via Blackboard bekend gemaakt).

Aanmelden

Let op: Voor de minor in zijn geheel en voor de afzonderlijke vakken moet je je apart inschrijven. Inschrijven voor de minor kan via uSis. Kies Studieactiviteiten en vervolgens vakken van Pedagogische Wetenschappen. Onder het nummer 6478MINKM vind je de minor Kindermishandeling en Verwaarlozing. Meer informatie

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamen en herkansing van het vak is aparte inschrijving via uSis verplicht.

 • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

 • Inschrijven voor het tentamen kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het tentamen plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de herkansing kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de herkansing plaatsvindt.

Let op: zonder inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het onderwijs, tentamen of de herkansing.

Contact

Coördinator: prof.dr. Lenneke Alink, 4B45. Graag per e-mail afspraak maken in geval van vragen.