Prospectus

nl en

Forensische pedagogiek en forensische psychologie van daders en getuigen

Course
2013-2014

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Deze cursus betreft een verdiepende cursus voor deelnemers aan de interdisciplinaire minor Kindermishandeling en Verwaarlozing: een levensloopperspectief. Dit vak kan ook als keuzevak gevolgd worden.

Bij kindermishandeling zijn zowel slachtoffers als daders betrokken. In de cursus worden deze beide kanten belicht vanuit een forensisch perspectief. In het geval van de daders zal onder andere aandacht worden besteed aan de belangrijkste dadertypologieën, de link tussen het delict en psychische stoornissen, en ook aan diagnostiek, interventies en risicotaxatie.
Het thema dat in deze cursus centraal staat met betrekking tot de slachtoffers is het (vermeende) slachtoffer als getuige. Bij het verhoren van kinderen (bijvoorbeeld over slachtofferschap van seksueel misbruik), maar ook van volwassenen die als kind zouden zijn misbruikt is het belangrijk de betrouwbaarheid van de verklaringen goed te kunnen beoordelen. Dit hangt onder andere af van de manier van verhoren. De werking van het geheugen, valse herinneringen, suggestibiliteit, tunnelvisie bij politie en rechters spelen bijvoorbeeld een belangrijke rol in het verhoren van getuigen en slachtoffers en het beoordelen van hun verklaringen. Ook komen medische aspecten bij de diagnostiek van ernstige kindermishandeling aan bod.

In hoor- en werkcolleges wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Daders:

 • Het ontstaan van (gewelddadig en seksueel) delictgedrag en de belangrijkste dadertypologieën

 • Predictoren en het inschatten van risico’s (risicotaxatie)

 • Pedofilie/pedoseksualiteit

 • Diagnostiek en interventies bij daders van kindermishandeling in een forensische setting

Slachtoffers:

 • Inzichten in de werking van het geheugen, betrouwbaarheid van het geheugen

 • Kind als slachtoffer/getuige (horen van minderjarigen)

 • Oudere als slachtoffer/getuige (horen van ouderen)

 • Geanonimiseerde casuïstiek van omstreden zedenzaken

Leerdoelen

Kennis opdoen over dadertypologieën, psychische stoornissen, diagnostiek en interventies bij daders en over verschillende aspecten van het verhoren van (minderjarige) slachtoffers van mishandeling, zoals de werking van het geheugen en de beïnvloedbaarheid van getuigenverklaringen.
Eindtermen: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.4, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges.

Toetsing

Schriftelijk tentamen en presentatie in werkcollege.

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • Literatuur wordt bekend gemaakt via Blackboard.

Aanmelden

Let op: Voor de minor in zijn geheel en voor de afzonderlijke vakken moet je je apart inschrijven. Inschrijven voor de minor kan via uSis. Kies Studieactiviteiten en vervolgens vakken van Pedagogische Wetenschappen. Onder het nummer 6478MINKMY vind je de minor Kindermishandeling en Verwaarlozing.

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamen en herkansing van het vak is aparte inschrijving via uSis verplicht.

 • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

 • Inschrijven voor het tentamen kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het tentamen plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de herkansing kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de herkansing plaatsvindt.

Let op: zonder inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het onderwijs, tentamen of de herkansing.

Contact

Coördinator: prof. dr. Lenneke Alink, 4B45.
Graag per e-mail afspraak maken in geval van vragen.