Prospectus

nl en

Methoden en Technieken II

Course
2013-2014

Omschrijving

In de cursus Methoden & Technieken I lag het accent op de methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek en de cursus Methoden & Technieken II is hier een logisch vervolg op. In deze cursus ligt het accent op het bewerken en analyseren van onderzoeksgegevens. Voor beginnende onderzoekers is het van groot belang dat zij enig inzicht hebben in de wijze waarop empirische gegevens kunnen worden georganiseerd, gepresenteerd en geïnterpreteerd. Statistiek is daarbij een onmisbaar hulpmiddel.
Tijdens deze cursus wordt de student vertrouwd gemaakt met een aantal basistechnieken op het gebied van de analyse van gegevens. Eerst wordt ingegaan op een aantal methoden om empirische gegevens te beschrijven (centrummaten en spreidingsmaten, standaardiseren). Daarna zal aandacht worden besteed aan technieken die het mogelijk maken conclusies te trekken op basis van steekproefgegevens.

Leerdoelen

Het doel van de cursus is dat studenten inzicht krijgen in een aantal basale concepten van de beschrijvende statistiek en in de theorie van het schatten en toetsen. Studenten moeten in staat zijn een aantal eenvoudige, veel gebruikte toetsen toe te passen en te interpreteren; en dienen de rol van statistiek binnen wetenschappelijk onderzoek te begrijpen Het werken met SPSS, een statistisch softwareprogramma, is een vast onderdeel van de cursus.

Rooster

Dit is het rooster

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges

Toetsing

Twee toetsen (quizz), een paper opdracht, tentamen. De collegestof behoort ook tot de tentamenstof voor zover vastgelegd in sheets, handouts en andere informatiedragers

Blackboard

Gebruik van blackboardcourse.

Literatuur

J. F. Healey “Statistics: A Tool for Social Research, International Edition”, 9th edition. Cengage Learning. ISBN: 9781111349318

Aanmelden

via usis

Contact

Maarja Beerkens
Email: m.beerkens@cdh.leidenuniv.nl
Tel: +071 527 3751
Spreekuur docent:
Blok 1: 10 okt 14:30 – 16:30u
Blok 2: 28 nov 14:30-16:30u
Blok 3: 6 maart 14:30-16:30u
Blok 4: Voorlopig op8 mei 14:30-16:30u

Opmerkingen

LET OP: Bij de M&T vakken blijven deelcijfers niet geldig. Vanwege de sterke geïntegreerde toepassing van kennis en kunde in dit vak, de sterke samenhang tussen de praktische opdrachten en de kennis van de theorie en het sterk cumulatieve karakter van het leerproces is het van groot belang dat studenten alle opdrachten en toetsen in dit vak opnieuw afleggen. Studenten kunnen de deelcijfers dan ook NIET meenemen naar een volgend studiejaar.