Prospectus

nl en

Inleiding Economie

Course
2013-2014

Omschrijving

In deze cursus worden de hoofdlijnen van de economische theorie (zowel micro- als macro-economie) behandeld en wordt een blik geworpen op de betekenis daarvan voor het economisch beleid. Daarbij komen vragen aan de orde als:
– Wanneer werken markten goed en wanneer niet?
– Welke nadelen hebben prijsafspraken tussen producenten en wat kan de overheid daar aan doen?
– Waarom wordt er van sommige goederen minder gevraagd als het inkomen stijgt?
– Waardoor wordt een recessie veroorzaakt en kan de overheid met haar begrotingsbeleid recessies bestrijden?
– Wat is economische groei, en hoe kan de overheid die bevorderen?
– Waarom is het nadelig voor de welvaart om de internationale handel te belemmeren en waarom doen overheden dat toch vaak juist wel?
– Waarom zijn zowel inflatie als deflatie gevaarlijk, en hoe kan een centrale bank deze verschijnselen voorkomen?
Terwille van degenen die op het VWO geen Economie hebben gehad, begint deze cursus gewoon bij het begin. De verschillende thema’s worden echter dieper uitgewerkt dan op het VWO.

Leerdoelen

 • Na afronding van het vak beheerst de student de kernbegrippen van de economische theorie.

 • Hij begrijpt de achtergronden van het gedrag van consumenten en producenten, van de werking van markten en van de macro-economische ontwikkeling.

 • Hij heeft inzicht in de hoofdlijnen van het economisch beleid.

Rooster

Het (voorlopig) rooster staat op de eerste pagina van de e-Gids.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkgroepen. De werkgropen zijn voor eerstejaars studenten verplicht. Van de zeven werkgroep bijeenkomsten mag er één worden gemist.

Toetsing

Het tentamencijfer wordt opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 • Schriftelijk tentamen (80% van het totaalcijfer)

 • Wekelijkse multiple choice toetsen (20% van het totaalcijfer)

Blackboard

De cursus maakt gebruik van Blackboard. Op de Blackboardsite van dit vak zijn o.a. de sheets van de hoorcolleges, de aanvullende literatuur en de wekelijkse werkboeken te vinden. De sheets worden steeds na de colleges gepubliceerd.

Literatuur

 • Stanley L. Brue, Campbell R. McConnell and Sean M. Flynn (2013), Essentials of Economics, 3e druk, International Student Edition, Boston etc.: McGraw-Hill/Irwin (ISBN 978-1-259-06040-3). NB: er zijn van deze paperback ook een hardcover en een ‘loose-leaf ‘uitgave in omloop, maar die zijn veel duurder! Pas dus op!

 • Michiel Bijlsma en Wim Suyker (2008), De kredietcrisis en de Nederlandse economie, CPB Memorandum 210, Den Haag: CPB (zie Blackboard)

 • P.B. de Ridder (2012), Van schuld bewust, Tijdschrift voor Openbare Financiën, 44(2), p. 103-112 (zie Blackboard)

 • Richard Thaler, Public Policy Nudges: The government as choice architect in WRR (red.), de overheid als keuze architect, Den Haag: WRR, p.9-14 (zie Blackboard).

 • Werkboek (zie Blackboard)

 • Hoorcollegestof

Aanmelden

Via uSis

Contact

Via de Afdeling Economie, Rechtenfaculteit, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, 2e etage, kamer B2.07. Tel. 071 – 527 7756. Email: economie@law.leidenuniv.nl. Website: www.economie.leidenuniv.nl.

Spreekuur docent: 2 uur. Afspraken met de docenten voor spreekuren worden ingeroosterd door het secretariaat van economie. Rechtenfaculteit, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, 2e etage, kamer B2.07. Tel. 071 – 527 7756. Email: economie@law.leidenuniv.nl. Website: www.economie.leidenuniv.nl.