Prospectus

nl en

Organisatietheorie

Course
2013-2014

Omschrijving

In dit vak maken de studenten kennis met theorieën over organisaties en met vraagstukken van organisatie en management van organisaties in de publieke sector.
De studenten krijgen een overzicht over de ontwikkeling van organisaties aan de hand van een groot aantal teksten van klassieke en hedendaagse auteurs. De geselecteerde bijdragen hebben betrekking op klassieke teksten (Weber, Michels, Taylor), human relations, organisatie en omgeving (onder andere de contingentiebenadering), besluitvorming en organisatie en maatschappij. Bij de bespreking van de teksten zullen we speciaal ingaan op de betekenis ervan voor de analyse van publieke organisaties.

Leerdoelen

1) De student heeft een basiskennis van belangrijke theorieën ten aanzien van organisaties in de private en (semi-)publieke sector;
2) De student is in staat om in redelijke mate van zelfstandigheid op kritische wijze te bespiegelen op diverse organisatietheorieën;
3) De student is in staat om theoretische kennis toe te passen op de praktijk;
4) De student is in staat om op een heldere wijze te kunnen argumenteren en te reflecteren op de argumentatie van anderen;
5) Gedurende deze cursus worden de academische vaardigheden verder versterkt en doorontwikkeld.

Rooster

Het (voorlopige) rooster staat op de roosterpagina

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkcolleges.
Deelname aan de werkcolleges is voor studenten bestuurskunde verplicht.

Toetsing

Dit vak wordt afgesloten met een eindpaper en een tentamen.

Blackboard

Vanaf 1 februari is de blackboardcourse beschikbaar voor studenten.

Literatuur

-Michael J. Handel (2003) The sociology of organizations. Classic, contemporary, and critical readings, Thousand Oaks, California, 2nd print.

-Enkele artikelen uit Shafritz, J.M., A.C. Hyde and S.J. Parkes (2011) Public Administration. Classic Readings, Belmond: California, 7th edition (de vorige, zesde editie van dit boek, uit 2007, is evengoed bruikbaar).

-Eventueel voor te schrijven losse artikelen.

Aanmelden

via usis

Contact

Mark Reijnders, MSc MA
m.a.w.reijnders@cdh.leidenuniv.nl
071-5276775
Spreekuur docent : 2 uur, datum/tijd ntb