Prospectus

nl en

Beleidseconomie

Course
2013-2014

Omschrijving

Bij dit vak komen actuele thema’s op het terrein van sociaal-economisch beleid aan de orde. Er wordt ingegaan op de gevolgen van belangrijke maatschappelijke en economische trends – zoals vergrijzing en individualisering – op het beleid. De arrangementen op het terrein van werk en inkomen staan onder druk en behoeven modernisering. Bij dit vak worden enkele belangrijke hervormingen uitgediept. Concrete thema’s zijn: de gevolgen van de vergrijzing voor AOW en pensioenen, veranderingen in het arbeidsmarktbeleid (zoals de nadruk op langer doorwerken en vergroting van de inzetbaarheid van mensen) en veranderingen in het belastingstelsel.

Leerdoelen

  • Na afronding van het vak heeft de student inzicht in enkele belangrijke
    vraagstukken op het terrein van het sociaal-economisch beleid.

  • De student kan deze vraagstukken ook zelfstandig analyseren.

Rooster

Het voorlopige rooster staat op de roosterpagina

Onderwijsvorm

Bij dit vak bestaat iedere week uit een hoorcollege en een werkcollege. Tijdens het hoorcollege wordt de thematiek van die week geïntroduceerd. In de werkcolleges gaan de studenten zelf met de stof aan de slag. De studenten worden geacht om korte notities te schrijven op basis van de economische analyses in de voorgeschreven literatuur. Aan de hand van die notities zullen studenten referaten houden, discussiëren over de stof en ingaan op de literatuur. Deelname aan de werkcolleges is voor studenten bestuurskunde verplicht.

Toetsing

Schriftelijk tentamen en opdrachten.

Blackboard

De cursus maakt gebruik van Blackboard. Via de Blackboardsite van dit vak kunt u o.a. doorklikken naar de collegesheets die tijdens de colleges door de docenten worden gebruikt. De sheets worden steeds enkele dagen vóórdat de colleges plaatsvinden gepubliceerd. De ervaring leert dat het aanbeveling verdient om een geprinte versie van deze sheets bij u te hebben tijdens de colleges.
De Blackboardomgeving van deze cursus is uiterlijk een maand voor aanvang van de cursus toegankelijk voor cursisten.

Literatuur

  • C.A. de Kam, L. Koopmans en A.H.E.M. Wellink (2011)_ Overheidsfinanciën._ Groningen: Noordhoff Uitgevers. – De overige literatuur voor dit vak is handzaam samengebracht op de Blackboardsite. Via deze site kunt u de literatuur downloaden.

Aanmelden

via uSis

Contact

Onderwijsbureau Bestuurskunde
Schouwburgstraat 2, Kamer A0.02, tel. 071-527 3402, maandag, woensdag en donderdag tussen 10 en 12 uur. E-mail: onderwijsbsk@fsw.leidenuniv.nl

Secretariaat Afdeling Economie
Steenschuur 25, kamer B2.07, 2311 ES Leiden, tel. 071-527 7756, dagelijks tussen 9 en 12 uur. E-mail: economie@law.leidenuniv.nl

Coördinator:
dr. O. van Vliet
Afdeling Economie
Steenschuur 25, kamer B2.07, 2311 ES Leiden
E-mail: o.p.van.vliet@law.leidenuniv.nl
Telefoon: 071-527 8551

Spreekuur docent : 2 uur, datum/tijd ntb