Prospectus

nl en

European Economic Integration

Course
2013-2014

Omschrijving

De Europese Unie heeft veel bereikt. Ze is gegroeid van een project tussen zes landen naar een samenwerking tussen 27 landen. De integratie heeft zich ook verregaand verdiept. De oorspronkelijke lidstaten begonnen met een gezamenlijk handelsbeleid, maar inmiddels delen een aantal lidstaten ook een gemeenschappelijke munt, terwijl er op tal van gebieden intensief samengewerkt wordt.

Het doel van deze cursus is om de ontwikkelingen en de ambities van de Europese economische integratie te begrijpen en deze te kunnen beoordelen. Met behulp van de economische analyse van internationale economische processen en economische beleid zullen we de mijlpalen van het integratieproces bespreken.

Leerdoelen

(1) Aan het eind van deze cursus heeft de student een beter begrip van de economische processen en het economisch beleid in de Europese Unie en van de interactie daarvan met het nationale beleid in de lidstaten.
(2) De student heeft kennis van de theorie van economische integratie en kan deze verbinden aan de politieke en bestuurlijke ontwikkelingen in de Europese Unie.
(3) De student is in staat om zelfstandig een economische analyse te plegen over vraagstukken uit de Europese integratie en deze ook schriftelijk en mondeling te presenteren.

Rooster

Het (voorlopig) rooster staat op de eerste pagina van de e-Gids.

Onderwijsvorm

Elke week zal er een hoorcollege zijn, waarin de hoofdlijnen van de Europese economische integratie aangegeven en uitgewerkt zullen worden.
Tevens is er een wekelijks werkcollege waarin de studenten op een actieve manier hun kennis zullen presenteren. Ze bereiden deze colleges voor middels wekelijkse opdrachten, die schriftelijk en mondeling uitgewerkt moeten worden (zie het programma voor een verdere invulling). De toepassing van noties en theorieën en de presentatie daarvan aan anderen vergroot de kennis en het begrip van economische integratie en vormt tevens een goede voorbereiding op het tentamen.

Toetsing

De toetsing bestaat uit een combinatie van een schriftelijk tentamen en kleinere schrijf- en presentatie-opdrachten tijdens de cursus. De weging van elk onderdeel wordt nader bekend gemaakt

Blackboard

In dit vak wordt intensief gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

  • Richard Baldwin and Charles Wyplosz, _The Economics of European Integration_, 4th edition, McGrawHill, 2012.

  • Addtionele artikelen, later bekend te maken

Aanmelden

via uSis

Contact

Onderwijsbureau Bestuurskunde
Schouwburgstraat 2, Kamer A0.02, tel. 071-527 3402, maandag, woensdag en donderdag tussen 10 en 12 uur. E-mail: onderwijsbsk@fsw.leidenuniv.nl

Secretariaat Afdeling Economie
Steenschuur 25, kamer B2.07, 2311 ES Leiden, tel. 071-527 7756, dagelijks tussen 9 en 12 uur. E-mail: economie@law.leidenuniv.nl

Coördinator:
dr. J. de Kort
Afdeling Economie
Steenschuur 25, kamer A2.63, 2311 ES Leiden
E-mail: j.f.dekort@law.leidenuniv.nl
Telefoon: 071-527 7831