Prospectus

nl en

Analyse van Sociaal-Economisch Beleid

Course
2013-2014

Omschrijving

In dit vak gaan we in op de theoretische en empirische analyse van de effecten van sociaaleconomisch beleid. Daarmee borduren we voort op de kennis die is opgedaan bij eerdere vakken in de bachelor EBM, zoals Beleidseconomie, Economie van de Publieke Sector, Methoden en Technieken II en Kwantitatief Onderzoek. In dit vak worden de effecten bestudeerd van beleidsinstrumenten die de overheid gebruikt om in te grijpen op de arbeidsmarkt. We richten ons in het bijzonder op het minimumloon, werkloosheidsuitkeringen, pensioenen, de rol van vakbonden en de combinatie van arbeid en zorg. De economische theorie en state-of-the-art wetenschappelijk onderzoek over de werking van deze instrumenten staan in dit vak centraal.

Leerdoelen

 • Na afronding van dit vak heeft de student inzicht in economische effecten van verschillende arbeidsmarktinstrumenten.

 • De student heeft kennis van theorieën en methoden uit state-of-the-art economisch onderzoek op het gebied van arbeidsmarktbeleid.

Rooster

Het (voorlopige) rooster staat op de roosterpagina

Onderwijsvorm

Het onderwijs voor dit vak bestaat iedere week uit een hoorcollege en een werkcollege. Tijdens het hoorcollege wordt de thematiek van die week geïntroduceerd. In de werkcolleges gaan de studenten op verschillende manieren zelf met de stof aan de slag. Dit gebeurt aan de hand van een aantal opdrachten en het bediscussiëren van wetenschappelijke artikelen.
Voor de werkcolleges is grondige voorbereiding vereist. Aanwezigheid is verplicht. Studenten mogen één keer afwezig zijn zonder opgaaf van reden. Bij een tweede afwezigheid kan het onderdeel werkcolleges niet met een voldoende worden afgesloten. Voor uitzonderingen hierop kunnen studenten zich richten tot de examencommissie.

Toetsing

Het eindcijfer bestaat uit een gewogen gemiddelde van de volgende twee onderdelen: – Schriftelijk tentamen (85%)

 • Werkgroepopdrachten (15%)
  Voor het succesvol afronden van dit vak is het behalen van tenminste een 5,5 voor ieder afzonderlijk onderdeel een vereiste.

Blackboard

In dit vak wordt intensief gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • Boeri, T. and J. van Ours (2013), ‘The Economics of Imperfect Labor Markets’, Second Edition, Princeton: Princeton University Press.

 • Artikelen uit internationale wetenschappelijke tijdschriften, te raadplegen via Blackboard:

 • Klepinger, D.H., T.R. Johnson and J.M. Joesch (2002), _ Effects of unemployment insurance work-search requirements: – The Maryland experiment._ Industrial and Labor Relations Review, Vol. 56, No. 1, pp. 3-22.

 • Ichino, A. and R.T. Riphahn (2005), The effect of employment protection on worker effort: Absenteeism during and after probation. Journal of the European Economic Association, Vol. 30, No. 1, pp. 120-143.

 • Ashenfelter, O. and D. Card (2002), Did the elimination of mandatory retirement affect faculty retirement? The American Economic Review, Vol. 92, No. 4, pp. 957-980.

 • Card, D. and A.B. Krueger (1994), Minimum wages and employment: A case study of the fast-food industry in New Jersey and Pennsylvania. The American Economic Review, Vol. 84, No. 4, pp. 772-793.

 • De overige literatuur voor dit vak is handzaam samengebracht op de Blackboardsite. Via deze site kunt u de literatuur downloaden.

Aanmelden

Via uSis

Contact

Onderwijsbureau Bestuurskunde
Schouwburgstraat 2, Kamer A0.02, tel. 071-527 3402, maandag, woensdag en donderdag tussen 10 en 12 uur. E-mail: onderwijsbsk@fsw.leidenuniv.nl

Secretariaat Afdeling Economie
Steenschuur 25, kamer B2.07, 2311 ES Leiden, tel. 071-527 7756, dagelijks tussen 9 en 12 uur. E-mail: economie@law.leidenuniv.nl

Coördinator:
dr. O. van Vliet
Afdeling Economie
Steenschuur 25, kamer B2.07, 2311 ES Leiden
E-mail: o.p.van.vliet@law.leidenuniv.nl
Telefoon: 071-527 8551