Prospectus

nl en

Terrorisme en Contraterrorisme

Course
2013-2014

Omschrijving

In deze cursus komen verschillende aspecten van het verschijnsel terrorisme in Europa aan bod. Onderwerpen die aan bod komen zijn het definitievraagstuk, de essentie van terrorisme als instrument om bepaalde doelen te bereiken, de kenmerken van individuele terroristen, de impact van aanslagen op de maatschappij en verschillende opties om terrorisme te voorkomen of te bestrijden. Tevens wordt gekeken naar theoretische verklaringen voor het verschijnsel terrorisme en onderzoek naar contraterrorismemaatregelen. In het licht van de recente ontwikkelingen op het gebied van terrorisme en contraterrorisme zal specifieke aandacht worden gegeven aan de zogeheten ‘foreign fighters’ en wordt gepoogd antwoorden te formuleren op de vraag hoe de uitreis van jonge Europese moslims naar Syrië voorkomen zou kunnen worden en welke bedreiging dit fenomeen vormt voor de landen van herkomst. Een ander onderwerp dat bijzondere aandacht krijgt zijn de concepten “resilience” en “impact management”. Tenslotte wordt in deze cursus teruggegrepen op ervaringen uit het verleden, onder andere door middel van een eindopdracht die de studenten vraagt een film of documentaire over terrorisme te vergelijken met wetenschappelijke artikelen en officiële rapporten over (contra)terrorisme.

Onderwijsvormen

Het vak bestaat uit 7 hoorcolleges en, uitsluitend voor studenten bestuurskunde, 7 werkcolleges.
Deelname aan de werkcolleges is voor studenten bestuurskunde verplicht.

Toetsing

“rolling exam” (open boek vragen die voor elk college ingeleverd moeten worden) en eindpaper waarin een film vergeleken moet worden met literatuur over het onderwerp van de film

Studiemateriaal

  • nnb.

Blackboard

Docent maakt gebruik van Blackboard. Deze cursus is in Blackboard beschikbaar vanaf uiterlijk maandag 3 september aanstaande.

Inschrijven

Alleen mogelijk voor de gehele minor SSJ ,via USIS

Rooster:

Het (voorlopig) rooster staat op de eerste pagina van de e-Gids.