Prospectus

nl en

Researching Crisis and Security Management

Course
2013-2014

Omschrijving

Crises en veiligheidsissues staan overal ter wereld hoog op de politieke agenda. Ook de academische wereld kent diverse (sub)disciplines die crisis, conflicten, rampen, dreigingen, et cetera besturen (zoals politicologie, integrale veiligheidskunde, conflictstudies, bestuurskunde en politie- en rampenstudies). Het gaat hier om verschijnselen die moeilijk te bestuderen zijn gelet op politieke gevoeligheid of geheimhouding en gelet op het feit dat rampen, aanslagen en grote veiligheidsincidenten niet iedere dag plaatsvinden. Deze cursus biedt een overzicht van diverse vormen van onderzoek in het veld van crisis & security management en kijkt onder andere naar de obstakels, dilemma’s en uitdagingen van onderzoek naar genoemde fenomenen. Tegelijkertijd wordt stilgestaan bij de noodzaak van dergelijk (beleidsgericht) onderzoek. De cursus begint met een overzicht van disciplines en typen onderzoek en een college over het opzetten van een onderzoeksvoorstel. Daarna volgen een aantal gastcolleges van onderzoekers die het hoe en waarom van hun onderzoek uitleggen. Onderzoeksonderwerpen die aan bod kunnen komen zijn het functioneren van veiligheidsdiensten, cyber security, de berechting van terroristen, ethische en juridische aspecten en crisiscommunicatie.

Toetsing

(presentatie van) concept onderzoeksvoorstel (halverwege de cursus) en definitief onderzoeksvoorstel.

Studiemateriaal

  • nnb.

Blackboard

Docent maakt gebruik van Blackboard. Deze cursus is in Blackboard beschikbaar vanaf uiterlijk maandag 3 september aanstaande.

Inschrijven

Alleen mogelijk voor de gehele minor SSJ ,via USIS

Rooster:

Het (voorlopig) rooster staat op de eerste pagina van de e-Gids.