Prospectus

nl en

Wetenschapsfilosofie

Course
2013-2014

Omschrijving

Welke ideeën over de werkelijkheid en kennisverwerving liggen ten grondslag aan de bestuurskunde? Hoe kunnen bestuurskundigen het openbaar bestuur onderzoeken? Centraal staat de vraag wat voor wetenschap de bestuurskunde is. Het vak Wetenschapsfilosofie gaat in op de ‘grondslagen’ van de bestuurskunde en heeft als rode draad kennistheoretische vraagstukken: de ontwikkeling van het vakgebied, de opvattingen over kennisverwerving en de uitgangspunten op basis waarvan het object van onderzoek begrepen wordt. Om deze complexe materie te behandelen wordt enerzijds een algemene inleiding op de filosofie van de sociale wetenschappen geboden en anderzijds specifiek gekeken naar de aard en ontwikkeling van de bestuurswetenschappen, in het bijzonder de bestuurskunde.

Leerdoelen

Het vak wil studenten:

 • basiskennis geven van de wetenschapsfilosofie, in het bijzonder die van sociale wetenschappen, en van de belangrijkste posities, theorieën, principes en begrippen daarin

 • basiskennis geven van de aard en ontwikkeling van de bestuurskunde als wetenschappelijk vakgebied

 • inzicht geven in wetenschapsfilosofische aspecten van het bestuurskundig denken

 • leren vanuit wetenschapsfilosofische posities kritisch te reflecteren op en te argumenteren over (aspecten van) dat bestuurskundig denken
  Het vak sluit vooral aan bij de volgende eindkwalificaties van de Bachelor Bestuurskunde:

  1. een internationale oriëntatie;
  2. kennis, op een inleidend niveau, van de wetenschappelijke traditie der Bestuurskunde en heeft kennisgemaakt met de belangrijkste bestuurskundige theorieën;
  3. vaardigheid in analytisch en conceptueel denken;
  4. een basisvorming in sociaal-wetenschappelijk onderzoek;
  5. elementaire argumentatieve en communicatieve vaardigheden.

Rooster

Het (voorlopige) rooster staat op de roosterpagina

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

Toetsing

Tentamen

Blackboard

Ja

Literatuur

 • Hans Dooremalen, Herman de Regt & Maurice Schouten, Exploring Humans: An Introduction to the Philosophy of the Social Sciences (september 2007, paperback). Boom. ISBN: 978-9085062264

 • Jos C.N. Raadschelders, Public Administration: The Interdisciplinary Study of Government (mei 2013, paperback). Oxford University Press. ISBN: 978-0199677405

 • andere digitaal beschikbare teksten

Aanmelden

Via uSis

Contact

dr. P. Overeem, p.overeem@cdh.leidenuniv.nl

Spreekuur 1/ spreekuur 2
Blok 1: geen (geen onderwijs)
Blok 2: maandag 11 nov. 13-15 uur
Blok 3: vrijdag 7 feb. 9-11 uur
Blok 4: vrijdag 11 apr. 13-15 uur

Opmerkingen

Lees de teksten die via BlackBoard voor de eerste bijeenkomst zullen worden aangekondigd.