Prospectus

nl en

Fieldwork 2 (for minor)

Course
2013-2014

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Praktijkopleiding 1 moet met een voldoende zijn afgesloten, alleen dan mag dit Veldpracticum gelopen worden. Alleen wanneer het Veldpracticum met een voldoende is afgesloten, mag het stageverslag geschreven worden.

Beschrijving

Praktijkopleiding 2 bestaat uit inleidende colleges, het lezen van literatuur en een Veldpracticum van 2 weken. Dit vindt plaats in Oegstgeest, naast het Corpus Museum, waar de restanten van een vroeg middeleeuws dorp worden blootgelegd. Dit dorp is mogelijk te identificeren als het uit historische bronnen bekende Overdorp.

Tijdens Praktijkopleiding 2 worden de oefeningen uit het Meet- en Tekenpracticum herhaald, maar dan in een veldsituatie. Na instructie en onder begeleiding van de veldleiding worden zoveel mogelijk handelingen door de studenten uitgevoerd, zoals het vlakschaven, profiel afsteken, couperen, coupe- en vlaktetekenen en waterpassen.

Leerdoelen

Na afronding

 • beheers je een aantal praktische archeologische vaardigheden op een beginnersniveau, en kun je onder begeleiding werken in een ‘coupeerteam’ bij een opgraving;

 • heb je kennis van en inzicht in de specifiek archeologische opgraafmethoden en technieken en weet je onder welke omstandigheden en met welk doel deze toegepast kunnen worden;

 • heb je kennis van de ruimtelijke ordening van nederzetting en erf, en huisplattegronden uit de vroege middeleeuwen;

 • ben je in staat om zakelijke, archeologisch inhoudelijke dag- en weekrapporten te schrijven;

 • kun je een goed opgebouwd, helder stageverslag schrijven waarbij de technische richtlijnen van de faculteit m.b.t. de vormgeving van werkstukken toegepast zijn en beeldmateriaal zodanig is gehanteerd en geïntegreerd in dagrapporten of een stageverslag, dat hetgeen is beschreven verhelderd of versterkt wordt.

Ects verdeling

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

 • Colleges en toets (2 ects);

 • 2 weken veldwerk, 5 dagrapporten en 1 weekverslag (3 ects).

Rooster

De indeling en gedetailleerde roostering van het Veldpracticum is afhankelijk van de groep (1 t/m 4) waarin je ingedeeld wordt. De groepsindeling wordt kort na 1 maart 2014 bekend gemaakt via Blackboard.

Onderwijsvorm

 • Instructiecolleges voorafgaand aan het Veldpracticum;

 • Practicum.

Toetsvorm

De beoordeling vindt plaats op basis van:

 • een toets over de opgegeven literatuur en de colleges;

 • toetsmomenten tijdens het Veldpracticum;

 • een beoordeling van de stagebegeleider waarbij vooral gelet wordt op inzet, archeologisch inzicht en teamwork;

 • dagrapporten en weekverslagen.

Toetsvorm deadline

De dagrapporten worden ingeleverd via SafeAssign en uiterlijk voordat de nieuwe opgravingsweek begint. Hetzelfde geldt voor het weekverslag. De nieuwe opgravingsweek begint op een maandag om 8.30 uur (met uitzondering van feestdagen).

Literatuur

 • Syllabus;

 • M. Dijkstra, Rondom de Mondingen van Rijn & Maas. Landschap en Bewoning tussen de 3e en 9e eeuw in Zuid-Holland, in het bijzonder de Oude Rijnstreek. Hoofdstukken 4 en 5, pp. 109-190 en 191-222.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding

Contact

Neem voor meer informatie contact op met mw. drs. R.M.R. van Oosten (onderwijs, groepsindeling) of drs. J. de Bruin (opgraving en veiligheid).