Prospectus

nl en

Study Skills

Course
2013-2014

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

volgt nog.

Leerdoelen

1) studenten kennis laten maken met aspecten van wetenschappelijk onderzoek en
2) studenten extra bagage geven om het studeren te bevorderen en de academische vaardigheden van de student te vergroten.

Er komen zaken aan de orde die van belang zijn voor een universitaire studie in het algemeen en voor de studie in Leiden in het bijzonder, zoals kennismaken met aspecten van wetenschappelijk onderzoek, de structuur van de Universiteit, het onderzoek aan het LIACS, het rapporteren van onderzoek, reflectie, presentatie-technieken, computervaardigheden en natuurlijk ook aandacht voor hoe je effectief kunt studeren. Het vak studievaardigheden geeft je een goede ondersteuning om je studie zo goed mogelijk te volbrengen. Ook zullen er een aantal opdrachten gegeven worden.

Rooster

Het meest recente rooster is te vinden op de LIACS website

Onderwijsvorm

college

Toetsing

Niet van toepassing

Literatuur

Niet van toepassing

Aanmelden

Aanmelden via Usis: Selfservice > Studentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de facultaire website

Voor studenten die niet staan ingeschreven voor de bachelor Informatica is er een beperkte capaciteit. Neem contact op met de studieadviseur.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee

Website

Studievaardigheden