Prospectus

nl en

Lineaire Algebra en Beeldverwerking

Course
2013-2014

Toegangseisen

Er is geen voorkennis vereist.

Beschrijving

In dit vak voor eerstejaars studenten introduceren we matrices als gereedschap bij het oplossen van stelsels lineaire vergelijkingen en als representatie van lineaire transformaties. We kijken daarom naar de relevante eigenschappen van matrices, zoals symmetrie, eigenwaarden, determinanten en orthogonaliteit. De meetkundige interpretatie van de theorie staat voorop. Voorbeelden van toepassingen in de beeldverwerking die aan bod komen zijn onder andere coordinatentransformaties, perspectivische projectie, filteringen en compressie door singuliere waarde ontbinding.

Leerdoelen

Inzicht verwerven in methodes en technieken, die bij het rekenen aan discrete versies van modellen en het oplossen van stelsels vergelijkingen op de computer, ingezet kunnen worden, alsmede in welke gevallen welke oplossing het best ingezet kan worden. Tevens wordt door toepassing van de technieken op beeldbewerking en computer grafiek elementaire kennis over beeldverwerking bijgebracht.

Rooster

Het rooster is te vinden via de Liacs website

Onderwijsvorm

Er is wekelijks een hoorcollege en een werkcollege. Tijdens een aantal werkcolleges worden opdrachten gemaakt met MATLAB.

Toetsing

Er zijn twee tentamens, een deeltentamen en een eindtentamen. Het deelteltamen telt voor maximaal 30 procent mee. Deelname aan het deeltentamen is niet verplicht, maar wordt wel ten zeerste aangeraden. Op het eindtentamen wordt alle stof getoetst. Met deelname aan de MATLAB werkcolleges kan maximaal 1 punt bonus verdiend worden.

Literatuur

David. C. Lay: Lineaire Algebra and its Applications 4e editie, Addison-wesley

Aanmelden

Aanmelden via Usis: Selfservice > Sudentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de facultaire website

Voor studenten die niet staan ingeschreven voor de bachelor Informatica is er een beperkte capaciteit. Neem contact op met de studieadviseur.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee

Website

Lineaire Algebra en Beeldverwerking