Prospectus

nl en

Operating Systems

Course
2013-2014

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Ten grondslag van alle software die op een systeem draait ligt het operating system, ofwel besturingssysteem. Het besturingssysteem heeft als doel een generieke interface te bieden voor allerhande software die op het systeem kan draaien, zodat deze software zich niet hoeft te bekommeren hoe de videokaart, harde schijf en andere hardware moet worden aangestuurd.

We zullen alle facetten van besturingssystemen bestuderen, zoals onder andere process management, virtual memory management, system calls, file systems, device drivers en bootstrapping. Begrippen als processen, scheduling, synchronisatie, deadlock, context switching en memory mapping zullen de revue passeren.

Een speciaal ontwikkeld besturingssysteem zal de basis vormen voor het practicum, waarbij we zullen experimenteren met de besproken theorie over onder andere process management en virtual memory management.

Leerdoelen

Het bijbrengen van functionaliteiten van operating systems, welke worden toegepast in alledaagse operating systems. In het bijbehorende practicum zal worden geëxperimenteerd met verschillende implementaties van operating system functionaliteiten die in het hoorcollege zijn geïntroduceerde.

Rooster

Het meest recente rooster is te vinden op de LIACS website

Onderwijsvorm

hoorcollege, practicum

Toetsing

Schriftelijk aan het eind van het semester en practicum gedurende het semester. Het cijfer voor het vak wordt bepaald aan de hand van het tentamen en het practicum. Het practicum zal een zeer belangrijke rol spelen in het vak.

Literatuur

  • Hand-outs

  • Boek: Operating System Concepts, 8th Edition (International Student Version). Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin, Greg Gagne. 2008. Wiley Publishing.

Aanmelden

Aanmelden via Usis: Selfservice > Studentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de facultaire website

Voor studenten die niet staan ingeschreven voor de bachelor Informatica is er een beperkte capaciteit. Neem contact op met de studieadviseur.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee

Website

OS