Prospectus

nl en

Requirements Engineering

Course
2013-2014

Toegangseisen

Software Engineering

Beschrijving

In dit vak wordt ingegaan op technieken om de behoeften van zowel de gebruikers als het beoogde software systeem in kaart te brengen en op een eenduidige manier vast te leggen. Aan de orde komen: technieken voor de elicitation van de behoeften, probleemstructurering, functionele specificatiestijlen, kwaliteitseisen, formele methoden, agile software specificatie, requirements prioritering, variabiliteit, portfolio management, en software product management. In de werkgroepen wordt geoefend met het toepassen van de theorie op cases uit de praktijk met specificatie tools als VDM++ en behavior-driven development tools als Cucumber.

Leerdoelen

De student heeft een overzicht van de technieken die gebruikt kunnen worden om eisen aan een software systeem te achterhalen, te documenteren, te interpreteren en te onderhouden. Een belangrijke rol is weggelegd voor de wisselwerking tussen, en integratie van – enerzijds – het beoogde software systeem en – anderzijds – de organisatie/omgeving waarin de software moet functioneren. De student is in staat om een toepasselijke, heldere, en bruikbare definitie van eisen op te stellen voor software diensten, systemen en producten

Rooster

Het meest recente rooster is te vinden via de Liacs website

Onderwijsvorm

(hoor)college, werkgroep, opgaven

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen (50%) over het collegemateriaal en een gedeelte van onderstaand boek.

  • Practicumopdrachten (50%).

  • Als aanvullende eis geldt dat elk afzonderlijk behaald cijfer voldoende moet zijn.

Literatuur

Klaus Pohl, Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques, Springer, Berlin, 2010 ISBN 978-3-642-12577-5

Aanmelden

Aanmelden via Usis: Selfservice > Sudentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de facultaire website

Voor studenten die niet staan ingeschreven voor de bachelor Informatica is er een beperkte capaciteit. Neem contact op met de studieadviseur.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee

Website

Requirements Engineering