Prospectus

nl en

Forensic Accountancy

Course
2013-2014

Toegangseisen

Studenten die dit vak willen volgen, dienen te zijn toegelaten tot de master Criminologie (zie ook OER).

Beschrijving

De cursus Forensische Accountancy biedt een eerste kennismaking met onderwerpen die het vakgebied van de organisatiecriminologie en de forensische accountant raken. Tijdens de collegecyclus komen onder meer aan de orde: fraude(bestrijding), witwassen, financieel rechercheren, private opsporing, risicotaxatie, gedrags- en beroepsregels registeraccountants, boekhoudschandalen, creatief boekhouden en frauduleus rapporteren. Ook zal aandacht worden besteed aan de factoren die de strafrechters in fraudezaken in de strafmotivering meewegen.

Tijdens de hoorcolleges wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van concrete casuïstiek (bijvoorbeeld: bouwfraude, Ahold, de zaak Holleeder/Endstra). Tijdens de werkcolleges zult u op interactieve wijze worden uitgedaagd en maakt u kennis met de wereld van de accountancy. Geïllustreerd wordt dat multidisciplinaire samenwerking – zoals die tussen juristen, criminologen en accountants – kan leiden tot een effectieve(-re) bestrijding van fraude, witwassen en andere vormen van witteboordencriminaliteit. Tenslotte wordt in de cursus ingegaan op de ontwrichtende uitwerking op de maatschappij van witteboordencriminaliteit.

Leerdoelen

Na afloop van dit vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • Het beschrijven en uitleggen van verschillende vormen van fraude, witwassen en organisatiecriminaliteit;

 • Het beschrijven en uitleggen van de toegevoegde waarde en beperkingen van de forensische accountancy in het kader van de rechtshandhaving;

 • Het beschrijven en uitleggen van de mogelijkheden en meerwaarde van samenwerking tussen bijvoorbeeld juristen, criminologen en accountants;

 • Het concreet aan de hand van casuïstiek kunnen duiden of en hoe een forensisch accountant een bijdrage kan leveren aan de preventie en of detectie van delicten als fraude en witwassen, alsmede tegen welke knelpunten de forensisch accountant in de casus aan kan lopen.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Prof. dr. M. Pheijffer RA

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de verplichte literatuur

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 4

 • Namen docenten: Prof. dr. M. Pheijffer RA

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de verplichte literatuur

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen met open vragen

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de via Blackboard opgegeven teksten en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
Een bundeling van artikelen (verkrijgbaar via Blackboard).

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Wordt nader bekend gemaakt

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: uitsluitend op afspraak

 • Telefoon: 071 – 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht en criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 9.00 – 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.