Prospectus

nl en

Inleiding in de ontwikkelingspsychologie

Course
2013-2014

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

In het eerste college zal aandacht worden besteed aan de algemene principes van ontwikkeling en de grote theorieën op dit gebied. In de volgende colleges wordt de ontwikkeling van kinderen chronologisch behandeld met aandacht voor de volgende fasen: babytijd, peutertijd, kleutertijd, basisschoolleeftijd en de adolescentie. Hierbij is steeds aandacht voor zowel de cognitieve als de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook wordt de rol van ouders, leeftijdgenoten, de school en cultuur in de ontwikkeling van kinderen besproken.

Leerdoelen

Het opdoen van basiskennis over de belangrijkste theorieën binnen de ontwikkelingspsychologie en de sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen.
Eindtermen: 1.1, 1.4, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Twee schriftelijke tentamens met MC-vragen en open vragen. Het eerste tentamen (de tussentoets) zal plaatsvinden na de eerste drie hoorcolleges. Het tweede tentamen zal plaatsvinden na het laatste, zevende hoorcollege. De uitslagen van de twee tentamens worden gemiddeld om tot een eindcijfer te komen. Voor beide tentamens dient tenminste een 5.0 te worden behaald om een voldoende eindbeoordeling voor het vak te kunnen behalen.

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Lightfoot, C., Cole, M., & Cole, S. (2013). The development of children. 7th edition. Worth Publishers.

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, tentamens en herkansingen van het vak is aparte inschrijving via uSis verplicht.

  • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

  • Inschrijven voor het tentamen kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het tentamen plaatsvindt;

  • Inschrijven voor de herkansing kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de herkansing plaatsvindt.

Let op: zonder inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het onderwijs, tentamen of de herkansing.

Contact

Coördinator: Prof. Drs. Beckerman. Kamer: 4B46.
Graag per email afspraak maken in geval van vragen.