Prospectus

nl en

Duitstalige literatuur in context (1795-1920)

Course
2013-2014

Toegangseisen

Beschrijving

In dit college worden werken uit de Duitstalige literaire canon behandeld. De student maakt kennis met de belangrijkste literaire stromingen tussen 1795 en 1920, alsmede hun inbedding in de politieke en sociale ontwikkelingen. De lectuur van primaire teksten + capita selecta uit het handboek (zie literatuur) wordt door het hoorcollege begeleid. Dit houdt in dat de primaire teksten vóór het hoorcollege bestudeerd moeten zijn om het met vrucht te kunnen volgen.

Leerdoelen

De student

  • beschikt aan het einde van de cursus over kennis van een representatieve keuze uit de literaire kanon van de de Duitstalige literatuur tussen 1795 en 1920

  • kan literaire teksten in hun sociaal-historische en politieke context plaats

  • is in staat literaire teksten o.g.v. formele en inhoudelijke kenmerken in een bepaalde periode / stroming te plaatsen

  • kent de kenmerken van bepaalde periodes / stromingen en kan deze chronologisch / historisch plaatsen

  • kan de historische ontwikkeling van de opvatting over bepaalde genres schetsen en aan de hand van literaire teksten aantonen.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur.

Maandag 11.00-14.00 uur

Onderwijsvorm

Hoorcollege, met gelegenheid tot vragen stellen.

Toetsing

Mondeling tentamen van 30 minuten aan het eind van het semester.

Blackboard

Literatuur

  • Reclam-Verlag: Uit de reeks “Die deutsche Literatur in Text und Darstellung” de delen
    Band 8 (Romantik I); Band 10 (Vormärz); 11 (Bürgerlicher Realismus); 12 (Naturalismus); 13 (Impressionismus, Symbolismus, Jugendstil); 14 (Expressionismus, Dadaismus).

  • Wolfgang Beutin [u.a.]: Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. 6. of hogere Auflage, Metzler Verlag, Stuttgart / Weimar 2001 of later

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis en bij de docent k.f.gille@uva.nl

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Dr. K. Gille

Het uitvoerige werkprogramma verschijnt uiterlijk in december 2013 op mijn website Website