Prospectus

nl en

Jeugdzorg in beweging: organisatie, beleid en werking

Course
2013-2014

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Deze cursus gaat over de wijze waarop in Nederland de zorg voor jeugd is georganiseerd, over de kwaliteit daarvan en over wensen en mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren. Het gaat over organisatie, beleid, regelgeving en welke consequenties deze hebben voor de jeugd die bij jeugdzorg hulp komt halen of hulp krijgt aangeboden. Maar ook over de consequenties voor werknemers binnen de jeugdzorg. Jeugdzorg en instellingen voor jeugdhulpverlening zijn de grootste werkgever voor afgestudeerde orthopedagogen in Nederland. Daarmee wordt deze cursus een mooie oriëntatie op de toekomst van de meeste aspirant orthopedagogen.

Leerdoelen

Studenten moeten kennis hebben van:

 • het beleid t.a.v. de zorg voor de jeugd (zowel bureaus jeugdzorg als jeugdhulpverleningsinstellingen) in Nederland.

 • de relevante wet- en regelgeving.

 • waar, waartoe en op welke wijze de wet- en regelgeving een neerslag heeft gevonden in protocollen rond indicatiestelling/classificaties, verwijzing en behandeling.

 • de institutionele afhankelijkheden binnen de zorg voor de jeugd en kennis hebben van lokale (gemeentelijke) variëteiten.

 • verschillende werkmodellen van de zorg voor de jeugd in Nederland.

 • de mogelijkheden tot monitoring, controle en het indienen van klachten gericht op het optimaliseren van de kwaliteit van de zorg, wie betrokken zijn bij deze aspecten van de zorg om de kwaliteit in de zorg en hoe de procesgang is.

Daarnaast moeten studenten op basis van analyses en evaluatie van zorgbeleid en zorgpraktijk gerichte optimaliseringadviezen kunnen formuleren voor afzonderlijke onderdelen van de zorg voor de jeugd en voor de samenhang/samenwerking tussen onderdelen.

Eindtermen: 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.1-2.4, 2.6-2.10, 3.1-3.4

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Schriftelijk MC tentamen. Het cijfer dat wordt behaald is tevens het eindcijfer voor het onderdeel.

Daarnaast maken studenten een opdracht. Deze opdracht is voorwaardelijk voor deelname aan het tentamen en dient met een voldoende beoordeeld te zijn.

Blackboard

Voor deze cursus wordt een Blackboard pagina ingericht. Studenten kunnen via Blackboard met elkaar communiceren.

Literatuur

 • Pijnenburg, H., Hermanns, J., van Yperen, T., Hutschemaekers, G., & van Montfoort, A. (2010). Zorgen dat het werk: Werkzame factoren in de zorg voor jeugd. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

 • Aanvullende literatuur wordt bekend gemaakt via Blackboard. Deze literatuur is via de digitale bibliotheek vrij beschikbaar voor studenten of via internet te downloaden. Let op: ook alle aanvullende literatuur is tentamenstof.

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamen en herkansing van het vak is aparte inschrijving via uSis verplicht.

 • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de eerste werkgroepbijeenkomst plaatsvindt;

 • Inschrijven voor het tentamen kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het tentamen plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de herkansing kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de herkansing plaatsvindt.

Let op: zonder inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het onderwijs, tentamen of de herkansing.

Contact

Coördinator van dit onderdeel is Dr. V. Veen.
Een afspraak kan gemaakt worden via de mail.