Prospectus

nl en

Inleiding leerstoornissen

Course
2013-2014

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

In deze cursus staan de belangrijkste onderwerpen op het gebied van leerproblemen centraal, waaronder de geschiedenis, definitie, etiologie, kenmerken en soorten leerproblemen (bijv. bij lezen, schrijven en rekenen) en de ontwikkeling die leerproblemen gedurende de levensloop (van vroege jeugd naar volwassenheid) doormaken. Verschillende methoden voor interventies worden ook besproken. Leerproblemen worden behandeld vanuit een probleem-oplossend model.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus hebben studenten zich de volgende kennis en vaardigheden eigen gemaakt:

 • Schriftelijk reflecteren op de invloed van een leerstoornis op kinderen en hun ouders en op de uitdagingen waarvoor professionals die te maken hebben met kinderen met leerstoornissen gesteld worden;

 • De aanpak om vast te stellen welke kinderen ondersteuning nodig hebben in de Verenigde Staten vergelijken met die in Nederland;

 • Een onderwerp op het gebied van leerstoornissen kiezen en wetenschappelijke artikelen hierover bestuderen en samenvatten;

 • Kennis van en inzicht in de verschillende aspecten van leerstoornissen en mogelijke interventies.

Eindtermen: 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.8, 3.2

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

 • Interview (met (de ouder of leerkracht van) een persoon met een leerstoornis)

 • Vergelijking van methoden om leerstoornissen vast te stellen

 • Open-boek tentamen

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • Mercer, C.S. & Pullen, P.C. (2009, 7th edition). Students with learning disabilities. New Jersey: Merrill.

 • Protocol Leesproblemen en Dyslexie, groep 1-2

 • Protocol Leesproblemen en Dyslexie, groep 5-8

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamen en herkansing van het vak is aparte inschrijving via uSis verplicht.

 • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de eerste werkgroepbijeenkomst plaatsvindt;

 • Inschrijven voor het tentamen kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het tentamen plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de herkansing kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de herkansing plaatsvindt.

Let op: zonder inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het onderwijs, tentamen of de herkansing.

Contact

De docent, Mw prof. dr. C.A. Espin, heeft een uur na afloop van het college spreekuur en is ook per email bereikbaar.