Prospectus

nl en

Inleiding Recht

Course
2013-2014

Omschrijving

In het vak ‘Bestuurskunde I: Openbaar bestuur en Bestuurswetenschap is al aan de orde gekomen dat rechtmatigheid een belangrijke dimensie is van het openbaar bestuur. Elk bestuurlijk handelen dient behoorlijk te zijn en gebaseerd te zijn op een wettelijke grondslag. In het vak ‘Inleiding recht’ staat dit laatste centraal. Het biedt een inzicht in welke instrumenten en beperkingen het recht en de rechtsbeginselen bieden aan het openbaar bestuur.
Het vak biedt het de student een eerste kennismaking met het positieve recht in een meerlagige rechtsorde, zoals het burgerlijk recht, het staatsrecht, het bestuursrecht, het strafrecht, het internationaal recht en het stelsel van rechtsbescherming. Het Nederlandse recht wordt echter niet meer gevormd op nationaal niveau, maar kent ook zijn oorsprong in het europees en internationaal recht. De dynamiek tussen de verschillende rechtsordes zal ook in de colleges duidelijk worden gemaakt. Anderzijds zal de student vertrouwd worden gemaakt met enkele juridische vaardigheden, zoals het lezen en analyseren van wettelijke bepalingen en rechterlijke uitspraken.

Leerdoelen

  • Inzicht verwerven in het (Nederlandse) positieve recht.

  • Inzicht in de instrumenten en beperkingen die het positieve recht biedt aan het openbaar bestuur.

  • Het verwerven van juridische basisvaardigheden

Rooster

Dit is het rooster

Onderwijsvormen

Hoorcolleges

Toetsing

Schriftelijk tentamen (multiple choice)

Studiemateriaal

J.W.P. Verheugt,Inleiding in het Nederlandse recht, Arnhem, nieuwste druk

Blackboard

Docent maakt gebruik van Blackboard. Deze cursus is in Blackboard beschikbaar vanaf (datum).

Inschrijven

Via Usis

Contactinformatie coördinator

Mr. Dr. G.S.A. Dijkstra; mailto: g.s.a.dijkstra@cdh.nl
Spreekuur docent : 2 uur, datum/tijd ntb