Prospectus

nl en

Bedrijfseconomie

Course
2013-2014

Omschrijving

Het vak Bedrijfseconomie geeft je inzicht in de aspecten die van belang van zijn bij het besturen van organisaties, zowel profit als non-profit organisaties. Aandachtsgebieden hierbij zijn onder andere: ondernemingsvormen, financieringsmogelijkheden, soorten van berichtgeving zowel intern als extern.

Kennis van het bedrijfseconomische vakgebied is voor studenten van belang, omdat grote al of niet beursgenoteerde ondernemingen, maar ook ziekenhuizen, onderzoeksinstellingen, goede doelen organisaties en culturele instellingen behoefte hebben aan mensen die een grondige kennis van hun vakgebied koppelen aan financieel-economische deskundigheid en managementvaardigheden.

Het vak Bedrijfseconomie wordt verzorgd door de afdeling Bedrijfswetenschappen van de faculteit Rechtsgeleerdheid.

Leerdoelen

Na afronding van het vak heeft de student inzicht in de verschillende vraagstukken waarmee de bedrijfseconomie zich bezighoudt. Meer specifiek heeft de student inzicht in: – de belangrijkste gepubliceerde financiële overzichten van een organisatie, te weten: balans, winst- en verliesrekening, kasstroomoverzicht en de toelichting daarop om een jaarrapport van een organisatie te kunnen analyseren – de wijze van financiering van een organisatie om te beoordelen of een organisatie optimaal gefinancierd is – de noodzakelijke managementinformatie voor de dagelijkse gang van zaken om een organisatie goed te kunnen besturen.

Rooster

nnb

Onderwijsvorm

7 hoorcolleges van 2 uur en 6 werkgroepen van 2 uur. Tijdens de werkgroep bijeenkomsten worden opdrachten plenair besproken die studenten van tevoren hebben voorbereid. Voor deelname aan de werkgroepen is inschrijving via uSis noodzakelijk. Het laatste hoorcollege is een responsiecollege waarbij een proeftentamen wordt besproken.

Toetsing

Gsloten boek tentamen

Blackboard

Tijdens dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

  • Boer, P. de, Brouwers, M.P. & Koetzier, W. (2011). Basisboek bedrijfseconomie. Noordhoff Uitgevers, negende druk, ISBN 978-90-01- 79788-1. – Boer P. de, Brouwers, M.P. & Koetzier, W. (2011). Basisboek bedrijfseconomie opgaven. Noordhoff Uitgevers, negende druk, ISBN 978-90-01-797768. – Blokboek (via blackboard beschikbaar)

Contact

dr. J.P.J. Witjes (j.p.j.witjes@law.leidenuniv.nl)
Afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het tel. 071-527 7851, of via een e-mail naar de docent.

Inschrijving

Via uSis.