Prospectus

nl en

Lineaire Algebra 1 NA

Course
2013-2014

Let op: studenten die een dubbele bachelor doen dienen het vak Lineaire Algebra 1 te volgen.

Omschrijving
Dit college begint met een inleiding in de hoger-dimensionale
meetkunde: we definieren wat afstanden en hoeken zijn in de n-dimensionale ruimte. Hierna zien we hoe we stelsels lineaire vergelijkingen op een systematische manier kunnen oplossen. We voeren het begrip deelruimte in, en de dimensie van zo’n deelruimte. Ten slotte bekijken we lineaire transformaties van de n-dimensionale ruimte, en de bijbehorende matrices.
We zullen zien hoe de eigenwaarden en eigenvectoren van een matrix te vinden zijn. Dit soort berekeningen staat centraal in de theorie van het oplossen van stelsels differentiaalvergelijkingen.

Lliteratuur
We volgen het boek Linear Algebra (3rd edition) van J.B. Fraleigh en R.A. Beauregard. We behandelen waarschijnlijk hoofdstukken 1 t/m 5 (en slaan daaruit een paar secties over).

Rooster
Rooster

Tentamen Het eindcijfer wordt opgebouwd uit drie onderdelen: (1)huiswerk (20%): 5 huiswerkopdrachten. Het gemiddelde cijfer voor de beste vier ingeleverde opdrachten telt voor 20% mee in het eindcijfer.(2) Tussentijdse toets (20%) en (3) schriftelijk tentamen (60%)

Links
Blackboard UL