Prospectus

nl en

Het wetenschappelijk systeem onder de loep

Course
2013-2014

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor eerstejaars studenten van het honours college traject Bèta en Life Science. Vast onderdeel.

Beschrijving

De module ‘Het wetenschappelijk systeem onder de loep’ bestaat uit een vijftal bijeenkomsten waarin wordt gediscussieerd over maatschappelijke kwesties die raken aan het doen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van bèta en life science. De discussiebijeenkomsten staan onder leiding van een hoogleraar wetenschapscommunicatie. De student bereidt zich op het thema voor d.m.v. het lezen van rapporten en andere publicaties.

Onderwijsvorm

Discussiebijeenkomsten en schrijven van korte essays.

Literatuur

Relevante literatuur wordt tijdens de cursus verstrekt.

Beoordeling

Beoordeling vindt plaats op basis van actieve deelname en een geschreven essays.

Rooster

De studenten worden verdeeld over 2 groepen. Hierbij wordt gestreefd naar een gelijkmatige verdeling van opleidingen over beide groepen. De vijf bijeenkomsten zijn op woensdag avonden van half 7 tot half 9.

Groep A Groep B 5 maart 12 maart 19 maart 26 maart 2 april 16 april 23 april 7 mei 14 mei 21 mei ### Contact

honourscollege@edufwn.leidenuniv.nl